Silent Timber Build, 28-29 april i Stockholm

Akustiska beräkningsverktyg för träkonstruktioner är av stor betydelse för träindustrin eftersom de gör det möjligt att förutsäga ljudisoleringen i flervåningsbyggnader i trä. Välkommen till ett spännande seminarium arrangerat av det europeiska projektet Silent Timber Build i samarbete med Svenskt Trä och Sveriges Träbyggnadskansli.

– Målet med Silent Timber Build är att utveckla beräkningsmodeller som gör att det går att förutsäga ljudisoleringen i flervåningsbyggnader i trä, på samma sätt som man redan idag kan göra med betongkonstruktioner. Det fina är nu att vi vet vilka målvärden vi skall sträva efter till följd av resultat i forskningsprojekten AkuLite och AcuWood. Båda projekten indikerar vikten av att inkludera de allra lägsta frekvenserna (ner till 20 Hz). Detta är en utmaning, inte bara för träbyggnadsindustrin utan också för akustikerkåren som måste tänka om när det gäller vilka teorier som ska tillämpas för framtida beräkningsmodeller, säger Klas Hagberg sektionschef på WSP och projektledare för det Europeiska WoodWisdom-Net projektet Silent Timber Build.

Klas Hagberg fortsätter:
– För lättbyggnadsindustrin innebär det att man kommer att kunna konkurrera på ”lika villkor” i framtiden. Dimensionering av akustiska parametrar kommer att kunna göras utan att behöva styrka sina konstruktioner genom att bygga ”provhus” och testa sig fram i fält, så som sker idag. Istället kommer man att kunna bygga en virtuell modell av byggnaden, göra eventuella modifieringar när förändringar sker, och därigenom hela tiden se om man kommer att uppfylla de målvärden som gäller för framtidens flerbostadshus i Europa, menar Klas.

Seminariet inleds med två studiebesök vid flervåningshus byggda med en stomme av trä i Sundbyberg och i Tyresö, Stockholm. Under dag två får deltagarna lyssna till de internationella forskarnas pågående och kommande arbete inom projektet.

Ytterligare information:
Alexander Nyberg, rådgivare byggande och konstruktion
Svenskt Trä
072-561 72 36
alexander.nyberg@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig
Svenskt Trä
072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration