För klimatet hela vägen – bygg laddstationer i trä

DEBATTARTIKEL Det kommer att behövas 25 000 laddstationer för elbilar i Stockholm fram till år 2030, enligt Trafikverkets prognos. Om vi väljer att bygga laddstationer och andra infrastrukturbyggnader i trä stödjer vi inte bara omställningen till en koldioxidneutral fordonsflotta. Vi går hela vägen och bidrar till en klimatneutral infrastruktur.

Klimatrealister och andra framtidsorienterade, ansvarstagande människor kan glädja sig åt Trafikverkets prognos att Stockholm behöver sätta upp 25 000 laddstationer för elbilar fram till 2030.
Pratar vi om nationell nivå rusar siffrorna förstås iväg ännu mer. Och allt väl så långt, för de flesta är väl glada över en renare och tystare biltrafik. Tänker man lite längre och börjar fundera på hur alla dessa, kanske hundratusentals, laddstationer ska byggas, kan även de bli ett betydelsefullt verktyg i klimatkampen.
För vill vi reducera klimatpåverkan och utsläppen av koldioxid i atmosfären genom att minska antalet bilar som körs på fossila bränslen, måste vi också titta på hela infrastrukturen. Både i stort och smått. Precis som när vi väljer material till våra hus, behöver vi se över vilket material som används till laddstationerna som ska förse bilarna med el.

Det är i dag välkänt att trä är ett byggmaterial som intar en särställning ur ett miljöperspektiv. Det är förnybart, ekologiskt och är bra ur klimatsynpunkt. Trä är starkt och hållbart och förbrukar mindre energi vid tillverkning än andra material.
Det lämpar sig dessutom utmärkt i industriella processer som vi i Sverige har stor erfarenhet av. Svensk sågverksindustri och förädling kan på ett effektivt sätt producera många enheter snabbt.
I och med materialets lätthet är det också enkelt att frakta. En gång i tiden byggde vi Stockholms och Sveriges tågstationer med limträ, se bara på Stockholms vackra centralstation vars tak i limträ är i utmärkt skicka nära 100 år senare.

Är det inte då en god idé att ett omfattande laddstolpsprojekt tar hållbarheten en bit längre och att väljer miljövänliga byggmaterial? Stockholm som både upplåter marken och har stora klimatambitioner kan förverkliga detta och visa vägen även för andra. För en sak är säker, laddstolparna kommer pryda fler städer än Stockholm och har även de en betydelsefull del i en hållbar infrastruktur.
För den som vill anta uppmaningen och lyfta denna fråga, kommer här ett kort illustrativt räkneexempel (vi på Svenskt Trä bidrar gärna med fler). Bakgrunden är att produkter i trä – ja, även laddstationer – binder koldioxid och på det sättet minskar de farliga utsläppen till atmosfären.

För att bygga 25 000 laddstationer i Stockholm behövs ungefär 4 000 kubikmeter limträ. Det skulle binda cirka 4 000 ton koldioxid bara i Stockholm, vilket motsvarar 1 500 resor med bensindriven personbil mellan Ystad och Haparanda.
Utöver de faktiska positiva klimateffekterna av att bygga i limträ, finns det en stark symbolisk aspekt i det här sammanhanget.
Laddstationer i trä har också ett stort signalvärde för samhällets klimatomställning. Det får oss som konsumenter att inte bara haja till, utan också tänka till, vilket är en viktig förutsättning för fortsatt omställning. Det signalerar också att kommunen tänkt längre och hela vägen. Det vill säga, att man är tydlig med att man vill bygga en koldioxidneutral infrastruktur och är villig att göra det lilla extra som behövs för fortsatt klimatomställning.

Så ta chansen – tänk hela vägen och bygg stadens laddstationer i trä!

Susanne Rudenstam, chef, Sveriges Träbyggnadskansli
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration