Teknik och miljö viktiga drivkrafter i kinesisk träproduktion

Foto: Christina Brandin Englund

PRESSMEDDELANDE Branschorganisationen Svenskt Trä och representanter från svenska sågverk besökte den 26 november tre produktionsanläggningar för utomhusträ i Kina i samband med en konferens om behandlat trä för utomhusbruk. Besöken innefattade turer på tre av de större produktionsanläggningarna inom koncernen i Mucun Forest Product Ltd.

Den 24 – 26 november hölls en konferens om behandlat utomhusträ i Kina anordnad av China Wood Protection Industry Association, CWPIA, som är en nationell organisation med fokus på behandling av utomhusträ. I samband med konferensen anordnade CWPIA en studieresa för att visa kinesisk träproduktion. Besöken var på tre olika produktionsanläggningar med produktion inom bland annat behandlat trä, utemöbler, bambuprodukter och limträ. Ett av besöken innefattade en privattur på Merry Garden som är en anläggning för produktion inom utemöbler och trädgård.

Daniel Färdeman, säljansvarig för Asien på Norrskog Wood Products, NWP, som var en av representanterna från de svenska sågverken tyckte att besöket på Merry Garden var extra värdefullt.

- Besöket på Merry Garden var inriktat för vårt utomhussegment och vi som besökare fick inblick i både produktion och prisbild. Kina är generellt sett mycket mer krävande än andra länder när det gäller kvalitet och har en mer avancerad produktion, sa Daniel Färdeman.

Även Björn Nordin, chef för segmentet Interiör och design på Svensk Trä, noterade Kinas högt utvecklade teknik och avancerade maskinparker. På en av anläggningarna visades en optimeringsmaskin, kallad Woodeye, som inspekterar och mäter defekter i råvaran vilket försäkrar en enhetlig kvalité, med minimalt spill, i extremt höga hastigheter.

- Det var intressant att se de högt utvecklade maskinparkerna och hur produktionen av utomhusträ effektiviserats i Kina. Vi såg inte mycket av tryckimpregnerad produktion vilket är ett gott tecken för oss då svenska sågverk kan erbjuda bra virke för behandlat utomhusträ, sa Björn Nordin.

Kina producerar cirka 4 500 000 kubikmeter impregnerat trä per år vilket kan låta mycket, men förhållande till befolkningsmängden är det mycket mindre än vad som produceras i Sverige. Efter studiebesöket konstaterade deltagarna att miljövänliga alternativ och hög kvalitet på råvaran är av stor vikt i Kina.

- Mitt intryck är att Kina följer mycket av vad som händer i Europa vad gäller miljölagstiftning och kvalitetssystem. Under besöket visades även stort intresse för det nordiska kvalitetssystemet NTR och europeisk biocidlagstiftning. Vissa företag uttryckte en önskan om att kunna märka sina produkter med NTR, sa Niels Morsing, representant för Nordiska Träskyddsrådet, NTR.

Läs mer om konferensen om behandlat trä för utomhusbruk.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration