Nyheter från december 2018

 • Teknik och miljö viktiga drivkrafter i kinesisk träproduktion

  PRESSMEDDELANDE Branschorganisationen Svenskt Trä och representanter från svenska sågverk besökte den 26 november tre produktionsanläggningar för utomhusträ i Kina i samband med en konferens om behandlat trä för utomhusbruk. Besöken innefattade turer på tre av de större produktionsanläggningarna inom koncernen i Mucun Forest Product Ltd.

 • Trä istället för tradition – att med kraft nå klimatmålen

  DEBATT Med tanke på det växande klimathotet och en byggsektor med enormt stort klimatavtryck måste omställningen till hållbart byggande gå snabbare om målen ska nås. Både lösningen och kapaciteten finns om vi väljer trä som bygg och konstruktionsmaterial – naturens klimatsmarta svar på betong.

 • Trä stärker sin position i forskarvärlden

  PRESSMEDDELANDE Chalmers tekniska högskola samt branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen, TMF finansierar tillsammans en ny forskningsassistent inom träområdet. Dr. Robert Jockwer som tidigare arbetat på ETH i Zürich, tillträder tjänsten på Chalmers i februari 2019 och kommer främst att arbeta med utbildning och forskning inom träkonstruktion.

 • Årets Träriddare är målmedveten och har fingertoppskänsla

  PRESSMEDDELANDE Den 22 november tilldelade branschorganisationen Svenskt Trä utnämningen Årets riddare av Trämarknadsorden till Suzan Ljungemo, International Sales Director vid Moelven Timber. Suzan Ljungemo har jobbat inom träbranschen i över 20 år och har på många sätt bidragit till att utveckla hela marknaden.

 • Svenska sågverk satsar på nytt marknadssegment i Kina

  PRESSMEDDELANDE Den 24 – 26 november deltog branschorganisationen Svenskt Trä, tillsammans med representanter från svenska sågverk, i en konferens om behandlat trä för utomhusbruk i Kina. Representanterna från de svenska sågverken fick möjlighet att skapa nya och fördjupa tidigare kontakter med kinesiska företag inom branschen för behandlat utomhusträ.