Europeisk industri leder global utveckling för modernt träbyggande

PRESSMEDDELANDE Branschorganisationen European Wood är en viktig samarbetspartner på Kinas första stora mässa inom träbyggande Timber Structure Fair som pågår 31 mars till 1 april. Mässan blir en plats för strategiska möten mellan europeisk och kinesisk träindustri.

- Det är roligt att se att European Woods täta samarbete med kinesiska myndigheter nu gör att vi bjuds in till landets diskussioner om hållbart samhällsbyggande. Mässan blir minst sagt en viktig mötesplats för strategiska samtal och möten för medlemmarna i European Wood, säger Jörgen Hermansson, chef för Södra Wood Building systems, och ordförande i European Wood.

Kina vill ta efter Europas hållbara skogsbruk och lära sig mer om att bygga hus i trä. Den svenska, finska, norska och österrikiska träbranschen har, inom ramen för samarbetet European Wood, arbetat i nästan 15 år för att Kina ska få ett byggregelverk för utveckling av högre och större konstruktioner i trä och nu syns resultatet av arbetet. European Woods nästa steg i Kina blir att sprida kunskap och att verka för utbildning av byggaktörer och beställare.

- Allt fler förstår att trä är ett hållbart och kostnadseffektivt material som lämpar sig väl för industriellt byggande. I Europa finns kunskapen och industri som leder utvecklingen globalt inom modernt träbyggande, säger Jörgen Hermansson.

Mässan har som ambition att samla ett stort antal besökare och med närvaro av den kinesiska myndigheten MOHURD, Ministry of Housing, Urban Rural Development, är mässan en mycket betydelsefull plats att verka på. Under mässan möter European Wood bland andra China Construction Group, världens största byggbolag som nu börjat bygga med trä, och Nanjing Tech University. Ett besök i staden Chengdu, som utpekas av kinesiska myndigheter som en plats med modernt, urbant och hållbart byggande, finns också på schemat för delegationen från European Wood.

Om Timber Structure Fair and Sino-European Forum
Mässan Timber Structure Fair är ren av de viktigaste mässorna om träbyggande i Kina. Under mässan hålls även seminariedelen Sino-European Forum där industrin delar sin kunskap. Mässan organiseras av tre inflytelserika strategiska instanser i Kina: China Wood Protection Industry Association (CWPIA), China Federation of Camping and Caravanning, och China Wood Structure Alliance. European Wood har ett tätt samarbete, tillsammans med China Timber and Wood Products Distribution Association, med mässan.

Om European Wood
European Wood är en samarbetsplattform med bas i den europeiska sågverksindustrin för påverkan av byggregler och standardisering i främst Kina och Japan. Förutom Sverige som ansvarar för koordineringen av arbetet återfinns också norsk, finsk och österrikisk sågverksindustri.

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration