Sverige växer, låt oss göra det hållbart

DEBATT De senaste 20 åren har Sveriges befolkning ökat med 16 procent. Idag är vi 10,4 miljoner invånare och blickar vi tjugo år framåt kommer vi att vara över 11,5 miljoner enligt beräkningar från SCB. Vi har också en stark urbaniseringstrend i Sverige, precis som i övriga världen.

Stockholm är en av de huvudstäder i Europa som växer snabbast. I Göteborg räknar staden med ytterligare 125 000 invånare till år 2035, och om tio år kommer Malmö ha utökats med 50 000. Men även om urbaniseringen är tydlig är det inte bara i städerna som befolkningen växer. 19 av Sveriges 21 län beräknas få se en befolkningsökning det kommande decenniet.

Siffrorna är alltså tydliga, vi blir fler, och det i ganska rask takt. Det betyder ett stort behov av nya bostäder, men också skolor och fritidslokaler. Enligt tidningen Byggfakta behöver vi bygga 1 400 nya förskolor och skolor i landet. Med fler elever ökar även behovet av samlingsplatser för en meningsfull fritid – något som redan idag är en bristvara i många kommuner. De som drabbas hårdast av detta är givetvis barn och ungdomar. Underskottet på sporthallar och fritidslokaler har i delar av landet skapat långa kötider och tvingat föreningar att säga nej till ungdomar som vill röra på sig. 

Det finns allvarliga konsekvenser om bristen på sporthallar och fritidslokaler kvarstår. Vi riskerar kommande generationers hälsa och välbefinnande men också en långsam kvävning av det svenska föreningslivet. Därför är det viktigt att vi sätter igång redan nu och prospekterar inte bara de bostäder och skolor som behövs, utan också de sporthallar, ridhus och samlingsplatser för kultur som måste byggas. För kommunerna skulle det innebära en möjlighet att göra betydande insatser för både folkhälsa och miljö. I alla fall om vi bygger smart och hållbart från början. 

Ekologisk hållbarhet

Limträ är ett oslagbart byggmaterial ur ett miljöperspektiv. Träet binder koldioxid när det växer och träprodukterna lagrar kolen under hela livstiden. Dessutom är limträ ett förny- och återvinningsbart material.

I Sverige bedriver vi också ett ansvarsfullt skogsbruk och återplanterar minst två träd för varje träd som avverkas. När vi bygger med limträ bygger vi med förnybar råvara från svenska skogarillverkat hos limträtillverkare. Det innebär låg klimatpåverkan tack vare korta transporter. Därtill är limträ lättare än många andra konstruktionsmaterial vilket ger möjligheter att lasta fler kubik på varje lastbil, något som betyder lägre klimatpåverkan genom färre transporter

Ekonomisk hållbarhet

Limträ är ett beprövat material. I Sverige har vi byggt stora hallar, lokaler och samlingsplatser av limträ i över hundra år, många av dem står fortfarande kvar och används dagligen.

Med modern spjutspetsteknik kan vi idag skapa färdiga koncept- och systemlösningar som förenklar monteringen på byggarbetsplatsen och sparar tid.  Det är ett sylvasst argument för träbyggande när det är många lokaler, hallar och samlingsplatser som måste byggas. Vi vet också att sparad tid i byggprocessen betyder sparade pengar, och det i sin tur ökar möjligheterna för fler ekonomiskt hållbara projekt.

Social hållbarhet

Argumenten ovan är nog så starka på egen hand, men det finns fler fördelar med limträ. När det byggs med limträ blir det en tystare byggarbetsplats med mindre buller och skarpa ljudtoppar jämfört med när stål eller betong är de dominerande konstruktionsmaterialen. Det gynnar både hantverkarna och de som bor nära byggarbetsplatsen.

I motsats till många andra material ger trä goda möjligheter att skapa ombonade miljöer där människor trivs att både arbeta och leva. Vi kan bygga platser där människa och natur möts på ett självklart sätt.

Det handlar mångt och mycket om vilket arv vi vill lämna efter oss. Nog vill vi se ett Sverige som växer hållbart, städer och glesbygd i samspel och miljöer där människor kan mötas och utvecklas. Svenska limträtillverkare står redo. Gör ni?

/Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration