CMP kvalitetssäkrar hela processen från träråvara till ytbehandling

PRESSMEDDELANDE CMP, Certifierad Målad Panel, är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. CMP säkerställer inte bara kvalitén på färg, ytbehandlingsprocess och fuktkvot utan även på träråvaran. Varje panelbräda får en individuell märkning med spårbarhetsnummer, certifikatsnummer och ytbehandlingsklass – allt för att säkerställa spårbarhet och garantera hög kvalitet och livslängd.

Hela ledet, från bygghandeln till konsument, visar nu stort intresse när allt fler företag godkänns för tillverkning av CMP-certifierade industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. Idag är 11 företag certifierade efter att ha genomgått branschorganisationen Svenskt Träs tredjepartskontroll som utförs av oberoende kontrollanter.

- Många av de stora bygghandelskedjorna ser fördelar med CMP-systemet som underlättar för både byggentreprenörer och konsumenter att välja fasadmaterial av hög kvalitet och som ger lång livslängd, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution, på Svenskt Trä.

Fördelarna med CMP är många. Redan innan montering är CMP-panelbrädan skyddad mot väderpåverkan. En annan fördel är att CMP-panelbrädorna är färdiga att monteras och behöver bara målas med ett eller två skikt på byggplatsen beroende på ytbehandlingsklass. Färgerna är testade hos ackrediterade institut och godkända av Svenskt Träs Målningskommitté för att garantera lång livslängd vilket gör att beställaren sparar både tid, pengar och klimat.

- Beställaren sparar inte bara tid utan även pengar i och med lägre hyra för byggställning och inhyrda målare. Beställaren kan spara upp till 25% jämfört med att köpa obehandlade panelbrädor, säger Johan Fröbel.

Svenskt Trä, som står bakom CMP-systemet, fortsätter utbilda byggbranschen i kvalitetsmärkningen av utvändiga panelbrädor.

Godkända företag
CMP-systemet är en branschstandard etablerad av Svenskt Trä i ett nära samarbete med svenska sågverk och färgtillverkare samt experter inom områdena för trä och färg.

Det finns nu 11 företag som är godkända för tillverkning av CMP-certifierade industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor: Sveden Trä AB, Lida Timber AB, Södra Wood AB, SCA Timber Supply Skandinavien AB, Norrskog Wood Products AB, Brinks Trä AB, Målerimaskinen Väst AB, Ingarp Träskydd AB, Moelven Valåsen Wood AB, Munktorps Träförädling AB och Sandåsa Timber AB.

Mer om CMP
CMP, Certifierad Målad Panel, är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. Samtliga steg i processen dokumenteras för att möjliggöra spårbarhet av individuella panelbrädor och därmed garantera hög kvalitet. Färgerna som används är testade av ackrediterade tredjepartsorgan för att klara krav enligt gällande standarder och regler. Färgerna är även specialanpassade för målning på utvändigt trä och appliceras under optimala förhållanden och med rätt mängd färg för att garantera ett enhetligt resultat och lång livslängd. CMP-certifierade panelbrädor ska slutbehandlas senast 12 månader efter montering.

CMP-certifierade panelbrädor förekommer i två ytbehandlingsklasser. Klassindelningen baseras på färgtyp och antalet lager färg som ytterligare krävs för en komplett ytbehandling.

CMP-G: Grundmålade utvändiga panelbrädor som kräver två ytterligare lager färg.

CMP-G/M: Grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrädor som kräver ett ytterligare lager färg.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration