Nyheter från april 2021

  • Lägre klimatavtryck med digital hjälp

    ARTIKEL Minska byggnadens klimatpåverkan redan på ritningen. Med utvecklade digitala hjälpmedel är det möjligt att göra en livscykelanalys och direkt se vad olika val egentligen innebär för byggnadens klimatavtryck.