Framtidens matbutiker

ARTIKEL Gedigen och välkomnande miljö när framtidens matbutik blir mötesplats med hållbarhet och välmående fokus.

Morgondagens matbutik är omsorgsfullt gestaltad och anpassad efter sin omgivning. Dessutom genomsyrar den brännande heta klimatfrågan allt fler beslut. Att bygga av trä blev ett naturligt steg för både Lidl och Ica under 2020. Först ut var Lidls nya butik i Visby där Link arkitektur och Lidl har utvecklat Sveriges första koldioxidneutrala byggnad, som ett pilotprojekt för Sweden Green Building Council. Med målet att uppnå den nya certifieringen för klimatneutrala byggnader gjordes noggranna analyser, där det konstaterades att träbyggnation väsentligt bidrog till att minska det totala koldioxidutsläppet.

Klimatfrågan var viktig även i Sigtuna, men här fanns också en ambition att skapa en helt ny typ av handelskvarter åt Lidl, som inte tidigare fanns i företagets repertoar. Den kaxiga arkitekturen, med takskepp och starka geometriska grepp speglar beslutet om att skapa något nytt – bortom den traditionella Lidlbutiken. Att det blev just en butik i trä i Sigtuna berodde på flera faktorer, förutom klimataspekten, bland annat spelade tomtens direkta förutsättningar in i beslutet.

– Tomten i Sigtuna har berg på ena sidan och lera på den andra. Det var väldigt mjukt och de behövde påla grunden, då är det en fördel att bygga lätt i trä. Dessutom uppskattade Lidl att beställningstiderna för massivträ var korta, det skulle bara ta sex–sju veckor att leverera hela stommen. Trä blev alltså snabbare och inte jättedyrt heller. En så pass ovanlig konstruktion skulle ha kostat oss mycket att bära i betong, säger Andreas Lebisch, ansvarig arkitekt på Link arkitektur.

Konstruktionen i Sigtuna är komplex och har en sammansättning av nio takskepp, där varje gavel fångas upp av två stora limträbalkar som i sin tur bärs av limträpelare. Alla ytterväggar, och flera av innerväggarna, är bärande och byggda av KL-trä. Dessutom finns ett stort glasat parti.

– Både matbutiken i Visby och i Sigtuna har förhållandevis enkla konstruktioner med takbalkar och pelar- och väggsystem av trä som bär upp huset. Den stora skillnaden är att både spännvidder och geometri är mer komplexa i Sigtuna. Där har vi använt dragstänger i stål i en hybridkonstruktion. De massiva träelementen ger en gedigen och solid känsla i huset. Både KL-trä och limträ har fördelen att de funkar bra att lämna synliga i interiören, så det gör även att det behövs mindre byggmaterial.

I november stod även Lindvallens nya Ica Supermarket färdig. Här har stor vikt lagts vid att låta arkitekturen spegla den lokala miljön. Ett gavelmotiv markerar entrén, och bakom ett generöst glasparti syns den exponerade träkonstruktionen. Tidigt fanns ett önskemål om en byggnad som smälter väl in i fjällmiljön, och därifrån blev klivet till trästomme naturligt.

– Ica har som de flesta andra livsmedelsbutiker ett väl inarbetat koncept. Men livsmedelsindustrin har förändrats mycket från att ha varit den där »ladan ute på ängen« till att man nu anpassar byggnaden mer till boendemiljön. Ica ligger i framkant när det gäller miljötänk och har jobbat mycket med att optimera sina tekniska system för att bli energisnåla. Att tänka på byggnadsmaterial i relation till hållbarhet var ett naturligt steg, säger Camilla Gyllestrand, uppdragsansvarig arkitekt på Liljewall.

Ica i Lindvallen är byggd med en pelarbalkkonstruktion av limträ, med väggar samt tak- och våningsbjälklag av KL-trä. Fasaden har en liggande limträpanel som är behandlad med svart slamfärg. Den talar väl till den övriga bebyggelsen och traditionen i Sälen. Men även invändigt blev det viktigt att exponera träytor mot kunden, inte minst i entrén som på kvällstid lyser som en välkomnande lykta. Det första kunden ser är de synliga y-balkarna som för tankarna till trädkronor – de är till lika stora delar bärande som dekorativa.

– Vi tittade på hur vi skulle kunna få till fina och synliga bärande element. Glädjande nog fick vi väldigt bra gehör från träproducenterna om hur vi kunde utforma pelare och balkar för att också få en tilltalande gestaltning, inte bara ett rutnät av balkar och pelare, utan att det händer något mer, säger Philip Hjorth, arkitekt på Liljewall.

Tomas Olsson är Icahandlare i Lindvallen, tillsammans med sin fru Maria. I november gick flyttlasset från en mindre butik på samma ort till de nybyggda lokalerna, och en stor anledning var att få mer yta. Men han medger att träet bidrar med något alldeles extra.

– Det är väldigt kul att det byggts med trästomme, och det ser väldigt fint ut. Jag tror kanske inte att den vanliga kunden går och tittar så mycket upp i taket, men för vår del är det en viktig del av marknadsföringen att ha en butik i svenskt trä, så det känns väldigt bra, säger Tomas Olsson.

Han påpekar också att det är extra kul att man i projektet använt svenskt trä från olika delar av Norrland och att det därmed även skapar arbetstillfällen i Sverige. Mycket pekar på att vi snart får se ännu fler butiker av trä under Icaflagg.

– Vi är väldigt glada och stolta över fastigheten i Lindvallen, och den är en milstolpe för oss hållbarhetsmässigt. Det är väldigt viktigt för oss att skapa hållbara byggnader över tid. Vi har därför ett strategiskt beslut på att vi, i den mån projektet tillåter, i första hand ska välja att bygga med stomme av trä i nya etableringar, säger Sara Haasmark, hållbarhetsansvarig på Ica fastigheter.

Camilla Gyllestrand på Liljewall vittnar om ett mycket stort intresse för träbyggande och säger att den nya butiken i Lindvallen har fått oväntat stor respons från alla håll och kanter.

– Mottagandet från branschen såväl som lekmän har varit överväldigande stor. Vi har en stor produktion av alla möjliga typer av byggnader, men den här har slagit alla rekord i medieuppmärksamhet och gillande från olika håll, säger Camilla Gyllestrand.

Lidls försäljningschef Jens Classon berättar också om en stolthet och mycket positiv feedback på de nya butikerna, både från personal och kunder. Bland annat uppskattas det lägre klimatavtrycket, men även att träet bidrar så mycket för den interiöra känslan.

– Jag tycker själv att butikerna upplevs som väldigt fräscha. Det känns som en väldigt skandinavisk butiksmiljö. Den är luftig, och just hållbarhet och klimataspekterna genomsyrar allt, till exempel materialval både exteriört och interiört. Butikerna andas hållbarhet och klimatfrågor, säger han.

Både Philip Hjorth och Camilla Gyllestrand tror på ett ökat träbyggande i framtiden, både när det gäller butiker och annat, och besluten fattas i mångt och mycket redan vid ritbordet.

– Klimatdiskussionen förs konstant och förändrar förutsättningarna för hur vi ska jobba som arkitekter, och även beställare måste ta ställning tidigt. Det är det som styr. Det är sällan vi kan ändra något i ett sent skede – det är när vi sätter skisspennan i bordet som det avgörs många gånger, säger Philip Hjorth och får medhåll av Camilla Gyllestrand:
– För bara några år sedan fanns inte klimataspekten med i diskussionen. Men där har samhället fått sig en ordentlig omskakning. Vi har börjat tänka på ett helt annat sätt. Det finns ingen väg tillbaka, bara en väg framåt och där har trä enorma fördelar.

Men även om klimataspekten är drivande i samtliga av de tre fallen av träbyggande så visar både Lidl i Sigtuna och Ica i Lindvallen tydligt att det går att omsorgsfullt gestalta matbutiker som tar ett kliv bort från den klassiska lådformen. I Lindvallen bygger konceptet på respekt för omgivningen och att smälta in bland fjällvärldens stugor, skogar och skidbackar. I Sigtuna står den nya byggnaden snarare som en kronjuvel i området – en arkitektur som medvetet vill sticka ut och bana väg för ett nytt tänk kring matbutiker och vad de kan vara.

Link arkitektur skriver under på att vi befinner oss i en trärevolution, och de märker av en stor efterfrågan på träbyggnader och ser samtidigt en ökad produktionskapacitet. Samtidigt noterar de liksom Camilla Gyllestrand förändringar inom handeln och arkitekturens viktiga roll i framtidens butik.

– Det jag tror att Sigtuna lyckades med är mixen. Vi vill inte bara ha en stor matbutik, utan att i stället blanda mat med upplevelser och shopping, jag tror att blandningen är otroligt viktig. Det blir en marknadshall eller saluhall, och det är lite tillbaka till rötterna. Man vill träffas i ett större sammanhang. Man vill äta, umgås och göra sin yoga. I Sigtuna skapas en helhet för den nya, lilla staden som byggs upp, och trä skapar en varmt välkomnande känsla som bjuder in särskilt under mörka kvällar, säger Andreas Lebisch.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration