Nyheter från januari 2022

  • Nytolkat i kulturmiljö

    ARTIKEL Två nybyggda längor kompletterar en äldre gårdsmiljö i Halland. De nya husen har fått ett mer samtida uttryck, men har i material och form infogats i landskapets traditionella kulturmiljö.

  • Nu ska nya byggnader klimatdeklareras

    Klimatpåverkan för nya byggnader måste redovisas innan slutbesked kan lämnas av kommunen. Detta gäller byggnader där bygglov söks från den 1 januari 2022 med vissa undantag. Kristin Einarsson från Boverket svarar på frågor gällande trä och klimatdeklarationer.