3 röster om cirkulär interiör ”Skrämmande lite möbelproduktion i Sverige”

INTERVJU I februari 2021 lanserade Simon Anund och Jacop Merlini möbelföretaget Verk. Affärsidén är att formge och bygga möbler i Sverige, och att endast använda svenska råvaror – in i minsta detalj.

– Vi måste börja ifrågasätta vart materialet i våra möbler kommer ifrån, säger Simon Anund.

Att starta eget under en världspandemi kan låta avskräckande.

– Men det visade sig att pandemin hjälpte oss, och blev en ögonöppnare för många. Lokal produktion blev högintressant. Fler funderade över vad vi egentligen är självförsörjande på, säger Simon Anund.

Det är få möbler som tillverkas i Sverige av svenska råvaror. Beräkningar visar att den totala årliga volymen barrträråvara som sågas i Sverige är cirka 19 miljoner kubikmeter och av den volymen går mindre än en procent till svensk möbelindustri.

– Det är en skrämmande liten del, tycker Simon Anund. Hantverksskickligheten riskerar att försvinna och vi har till exempel bara hittat en enda såg som regelbundet kan leverera större volymer av svensk ek.

Är det någon skillnad att arbeta i svenskt trä jämfört med trä från andra delar av världen?

– Vi odlar inte ek som på Balkan eller i Östeuropa. I svensk ek finns därför mer inslag av både kvist och märgstrålar, som skapar ett mer levande utseende. Vi försöker få allmänheten och branschen att fundera kring vad som anses vara fint eller fult och upplever att tiden är mogen för ett skifte kring de här frågorna.

Allt råvaror som Verk använder ska vara svenska, producerat i Sverige.

– Det skapar en hållbar slutprodukt, men vi gör det lika mycket för att sätta fingret på problematiken med att flytta all produktion ut ur landet. När produkionen läggs utomlands tappar Sverige både arbetstillfällen och hantverkskunskap. Små samhällen som tidigare levt på olika typer av förädlingsindustrier får allt svårare att överleva, medan den inhemska råvaran exporteras innan den förädlas för att sedan importeras igen, säger Simon Anund.

– Det är stor skillnad om en stol tillverkas i exempelvis Polen eller i Sverige, fortsätter han, och berättar om den livscykelanalys som Verk har låtit ett teknikkonsultföretag utföra. Resultatet visade att samma stol, tillverkad i Polen, kostar mer än tre gånger så mycket koldioxidekvivalenter (växthusgaser) jämfört med samma stol tillverkad i Sverige.

– Energimixen i tillverkningslandet spelar stor roll. I Sverige är vi inte beroende av fossila energikällor, och det gör stor skillnad för vilket klimatavtryck en produktion skapar, säger Simon Anund, som tycker att det är hög tid att arkitekter och uppdragsgivare sätter sig in i frågan.

– Fyller man en aula med 500 stolar är det en enorm skillnad vad det kostar i utsläpp, beroende på i vilket land de har tillverkats.

Men så var det ju detta med cirkularitet. Hur viktigt är att till exempel kunna källsortera för ett möbelföretag som värderar hållbarhet så högt som Verk gör?

Inte särskilt viktigt alls, visar det sig.

– Jag tycker att frågan har blivit väldigt bakvänd. Du kan ta fram en produkt och få en fin miljöstämpel om den går att plocka isär och återvinna. Men vi gör ingenting som ska slängas om fem år, det här är möbler som du ska kunna leva med i generationer. Å andra sidan är alla våra produkter enkla att sortera i olika material, så det är inte ett problem.

Genom kunskap och planering går det dessutom att undvika att skapa rester i möbelproduktionen.

– Vi försöker optimera från början. Om vi formger efter standarddimensioner slipper vi såga bort och skapa onödiga rester, säger Simon Anund.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration