Sfär visar vägen till kunskap

ARTIKEL Nybyggda Wisdome i Göteborg är en av världens mest avancerade visualiseringsdomer. Med sitt spektakulära utseende och läge på toppen av Universeum har den blivit ett nytt landmärke i Göteborg.

Med tanke på det lekfulla utseendet är det inte konstigt att många bilister som kör förbi på E6:an tror att Wisdome hänger ihop med den angränsande nöjesparken Liseberg. I själva verket har visualiseringsdomen blivit ett nytt och viktigt inslag i det nationella vetenskapscentret Universeums verksamhet. Syftet är att sprida forskningsframsteg och förklara komplexa skeenden på ett mer lättillgängligt sätt. Wisdomes verksamhet bygger på den forskning som bedrivs vid Visualiseringscenter C i Norrköping och Linköpings universitet.

– Runt 70 procent av våra sinnesceller sitter på näthinnan, vilket gör att vi kan ta till oss väldigt komplex information när vi får den i bilder. Ambitionen är att korta avståndet mellan olika forskningsfält och oss vanliga medborgare så att vi kan skapa en egen bild och förståelse för olika vetenskapliga sammanhang, säger Carina Halvord, vd för Universeum.

Wisdome i Göteborg är den största av fem nya visualiseringsdomer i Sverige, övriga finns i Stockholm (se Trä nr 2/23), Malmö, Umeå och Norrköping. Omgivna av en 360 graders och 443 kvadratmeter stor projektionsyta får domens besökare ta del av storslagna upplevelser från bland annat rymden, havet och människans inre på ett sätt som gör att det känns som att vara en del av själva upplevelsen – vilket man faktiskt också är.

– I datavisualiseringsföreställningen »Stort« som bygger på öppen programvara och data från organisationer som Nasa och ESA kan vi göra interaktiva resor i rymden i realtid. Med hjälp av data från bland annat observatorier runt om i världen kan vi till exempel »landa« på Mars och se ytan där på centimeternivå, berättar Carina Halvord.

Hållbarhetstänk med trä som utgångspunkt

När Universeum invigdes 2001 var byggnaden unik ur hållbarhetssynpunkt på flera olika sätt. Centret som bland annat inrymmer enorma akvarier, en tropisk regnskog och experimentavdelningar byggdes helt av trä, med tydligt exponerad trästomme – vilket då var relativt ovanligt för den typen av stora byggnader. Andra exempel på hållbara inslag var solceller, ventilationssystem baserat på självdrag och ett system för urinseparation.

Inför byggnationen av Wisdome var det självklart att spinna vidare på hållbarhetstänket med trä som en viktig utgångspunkt. Uppdraget att rita den nya domen gick till Wingårdhs som även ritade den ursprungliga Universeumbyggnaden.

– Idén till konstruktionen av Wisdome bygger på geodetisk teknik, som är ett materialsnålt sätt att bygga kupoler på, berättar Gert Wingårdh, ansvarig arkitekt på Wingårdhs.

Domen med plats för upp till 150 besökare har en diameter på 27,5 meter, och den totala höjdskillnaden från gatan till toppen är 57 meter. Den är konstruerad som en geodetisk sfär i limträ, där liksidiga trianglar bildar ett klot, med kopplingspunkter av stål och klädd med fasadelement av trä. De delar av domen som är synliga invändigt är klädda med skivor av KL-trä.

– Fasadelementen gjordes på en fabrik i Hällingsjö strax utanför Göteborg, men eftersom de var så pass stora – basen och höjden på trianglarna är åtta meter – så behövde vi dela upp dem i två delar, berättar Maria Normann, handläggande arkitekt på Wingårdhs.

Trapphus och merparten av golvbjälklagen är däremot konstruerade i betong.

– Eftersom det handlar om visualiseringsteknik är det viktigt att det inte blir några vibrationer. Det innebar att vi behövde betong i grunden för att säkerställa att projektorerna kunde stå tillräckligt stabilt – inte minst eftersom Lisebergs åkattraktioner passerar förbi alldeles intill, säger Maria Normann.

Den platsbyggda filmduken inuti domen är gjord av 249 aluminiumplåtar fästa på ett stålskelett. Detta hänger i sin tur i 16 kedjor som fördelar vikten mellan infästningspunkterna. Allt som allt väger konstruktionen 4,5 ton.

– Hela byggnaden har krävt en extrem precision. Vi har levererat 3D-modeller till bygget, som utsättarna utgått från på plats för att få knutarna rätt placerade i rymden. Eftersom domkonstruktionen deformeras under byggnationen är den stabil först då sfären är komplett, säger Jonas Edblad, uppdragsledande arkitekt på Wingårdhs.

Nya delar och fler utställningsytor

I samband med att Wisdome skulle byggas ville Universeum också passa på att lösa behovet av nya och ändrade funktioner och ytor som dykt upp efter hand. Det innebar bland annat en ny restaurangdel, ny entré och receptionsdisk samt fler utställningsytor och hissar.

Arkitekt Jonas Edblad
» EFTERSOM DOMKONSTRUKTIONEN DEFORMERAS UNDER BYGGNATIONEN ÄR DEN STABIL FÖRST DÅ SFÄREN ÄR KOMPLETT.«

– Wisdome var motorn för att göra allting annat. Genom att placera domen på rätt ställe kunde vi få massa andra fördelar och ett bättre flöde i hela byggnaden. Vi bytte också ut den dåligt fungerande snedbanehissen mot nya hiss- och trapptorn. Placeringen av dem gör att det nu är möjligt att använda den nya delen för konferenser och annat utanför ordinarie öppettider utan att behöva öppna upp resten av byggnaden, berättar Gert Wingårdh.

Den nya tillbyggnaden innebär ett tillskott på ytterligare 4 500 kvadratmeter, utöver de 10 000 kvadratmeter som fanns sedan tidigare.

– Tillbyggnaden är uppdelad i en lågdel, ett hisstorn och en bro som förbinder hisstornet med domen. Spännvidden på bron är 43 meter och höjden 6 meter, vilket samtidigt ger en rejäl utställningsyta. I andra änden kragar bron ut nio meter och avslutas med ett konferensrum med glasad fasad och strålande utsikt, berättar Stefan Kastberg, konstruktör vid MW Byggtekniska som stått för träkonstruktionerna.

Förutom grunden och utrymningstrapphuset i betong samt stålförbanden som håller ihop träbalkarna är tillbyggnaden, inklusive hisstornet, konstruerad av limträ och KL-trä av gran. Merparten av fasaden inklusive domen består av små cederspånskivor – undantaget är de glasade partierna i trapphuset.

Bygga i luften

– En av de största utmaningarna med bygget var den speciella formen på domen där ingen del var den andra lik och som krävde väldigt mycket speciallösningar. En annan var blandningen av material och kopplingarna mellan trä och betong, stål och trä samt stål och betong, speciellt i domen, säger Stefan Kastberg.

Christofer Barkebo, från byggentreprenören Skeppsviken, håller med.

– Ytterligare en utmaning var att behöva bygga uppe i luften, ovanpå en befintlig byggnad. Vi byggde en ställning inne i domen som följde med hela vägen upp till toppen. Utöver det har vi haft många klättrare som fixat skarvarna mellan de olika elementen. En stor del av elementen var prefabricerade. Men när vi skulle göra bron var vi tvungna att göra vissa montagearbeten på plats eftersom elementen var för stora för att transporteras i fullstorlek. De längsta limträpelarna var 19 meter långa, berättar han.

Det ska också tilläggas att arbetet utfördes parallellt med omfattande grävarbeten runt omkring på grund av Västlänken som håller på att byggas i Göteborg.

– På grund av det hade vi också en del problem med grundvattenfrågor och fick pumpa mycket vatten, berättar Jonas Edblad.

I allt som har gjorts har hållbarhet varit en ständigt viktig utgångspunkt. Till att börja med handlar själva verksamheten om att forska kring och sprida kunskap om ett hållbart användande av jordens resurser. Materialvalen är genomgående gjorda för att vara återanvändbara, återvinningsbara och ha så liten påverkan som möjligt på miljön.

– I första hand har vi försökt jobba med lokala leverantörer och material. Undantaget är fasaden där vi helst ville ha granspån men inte kunde få fram så stora mängder. I stället valde vi cederspån från Kanada eftersom cederspån har ett naturligt skydd mot röta och är i princip underhållsfritt. Det har dessutom ett relativt lågt klimatavtryck trots långa transporter, säger Maria Normann.

Limträ som en del av inredningen

I restaurangdelen är stolarna gjorda av återvunnet fisknät, borden av slitstarkt, återvunnet golvmaterial och maten som serveras baserad på det som är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv just den veckan.

– I receptionen har vi låtit limträet bli en del av inredningen genom den nya receptionsdisken som är gjord av limträbalkar. Vi har utformat den så att barn ska kunna klättra upp och stå på den och samtidigt gjort den väl tillgänglig om man sitter i rullstol samt användarvänlig för personalen, berättar Sara Helder, uppdragsledande inredningsarkitekt vid Wingårdhs.

Och var man än rör sig i den nya byggnaden omfamnas man av trä, inte bara visuellt utan också genom den inbjudande doften.

– Universeum har fått ett varmare uttryck. Jag är så nöjd med vad den nya tillbyggnaden och domen tillfört till stadens silhuett. Och för att den kommer att göra stor skillnad när det gäller att sprida och demokratisera kunskap inom olika vetenskapliga fält, säger Carina Halvord.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration