Svenskt Trä välkomnar det första lövträsågverket som medlemmar!

Foto: KG-list / Markus Crepin

Andelen lövträd i den svenska skogen ökar och utgör idag en femtedel av det totala virkesförrådet på svensk skogsmark. Med det långsiktiga syftet att öka intresset för att förädla lövträ startades förra året en lövträsågverkskommitté inom Svenskt Trä. Lövträsågverkskommittén kommer under 2024 att fokusera på att utveckla gruppen och identifiera de frågor som lövträsågverken ser som viktigast.

Ett av lövträsågverken som ingår i den nystartade kommittén; Österbymo Hardwood, som är en del av koncernen KG List, har nu valt att även bli medlemmar i Svenskt Trä.

– Vi ser fram emot vårt medlemskap i Svenskt Trä och att där få vara med och representera lövsågverken. Vi är säkra på att vi under en gemensam organisation kan skapa ett större mervärde för det lövträ som sågas i Sverige, säger Johan Ingvarsson som är vd för KG List.

– Vi på Svenskt Trä ser att det finns en stor potential i att använda mer lövträ från svenska skogar, och är därför väldigt glada över att vi nu även har ett lövträsågverk som medlem. Vi tror att ett ökat intresse för att förädla lövträ också kan leda till ett ökat intresse bland många skogsägare att sköta lövskog för att få fram sågbara sortiment. Därmed ser vi en tydlig koppling till Skogsindustrins Framtidsagenda, där ett av löftena handlar om att Sverige år 2040 ska ha livskraftiga skogar med en rikare biologisk mångfald, säger Anna Ryberg Ågren, direktör på Svenskt Trä.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration