Trämarknaden 2019

Under seminariedagen den 21 november på Trämarknaden i Karlstad fick åhörarna ta del av både världens största trähusprojekt och nordens högsta. Allt fler vill se hållbara val i hela byggprocessen och ställer krav på redovisad klimatnytta i projekten. En förutsättning för att lyckas med detta är digitalisering av hela värdekedjan. Sedan utnämndes årets riddare av Trämarknadsorden.

TRÄBYGGANDE: FULL FART FRAMÅT OCH UPPÅT!

Välkommen hälsar Mathias Fridholm, Svenskt Trä

Svenska Skogen. En kampanj för att öka kunskapen om skogens möjligheter
Talare: Åsa Bihl och Cecilia Boman, Svenska Skogen - föredraget har ingen film och ingen presentation

 

Cederhusen: Banbrytande ingenjörs- och arkitekturkonst i ett av världens största trähusprojekt
Talare: Anna Ervast Öberg, Veidekke och Robert af Westterstedt, Bjerking

 

Digitala processer för klimatdeklaration av byggnader
Talare: Christer Green, Christer Green Affärsutveckling AB

 

Sara Kulturhus i Skellefteå: Nu bygger vi nordens högsta byggnad i trä!
Talare: Robert Hortlund, Martinsons och P-O Landstedt, Derome

 

Trä och brand – från hot till möjlighet när Europas träindustri kraftsamlar
Talare: Björn Källander, Svenskt Trä och Eli Bjørhovde Rindal, Treindustrien, Norge

 

Träbyggnadshub Värmland
Talare: Helene Vogelmann, Region Värmland

 

MARKNADSFOKUS

Gustaf är ”futurist” och en av Sveriges mest anlitade föreläsare. I en värld som hela tiden förändras tillbringar vi snart mer tid på att hela tiden förändra det vi gör än att faktiskt göra det vi har förändrat. Hur påverkar det dig och din organisation?
Talare: Gustaf Josefsson Tadaa

 

Har vi en svår väg framför oss? Ekonomisk framtidsutsikt och bakomliggande faktorer
Talare: Ylva Hedén Westerdahl, Prognoschef, Konjunkturinstitutet

 

Paneldiskussion med Ulf Gabrielsson, Martin Hermansson, Magnus Niklasson och Mathias Fridholm kring 

Barkborrar och stormfällen i Centraleuropa. Effekter på marknaden idag och imorgon
Talare: Christina Reimann, Deutche Säge– und Holzindustrie (hölls av Mathias Fridholm då Christina Reimann fick förhinder) 

Handelskrig, Brexit och ökad produktion. En titt på dagens marknadssituation
Talare: Magnus Niklasson, Skogsindustrierna

Effekter på marknaden idag och imorgon.
Talare: Ulf Gabrielsson, Uni4

 

Svenska skogsindustrins klimatavtryck
Nya beräkningar visar de enorma klimatfördelar som svenska skogar ger
Talare: Helena Sjögren, Skogsindustrierna

 

Handelssortering: Nya och uppdaterade sorteringsregler för sågverksindustrin
Talare: Johan Fröbel, Svenskt Trä och Tomas Ivarsson, Svenskt Trätekniskt Forum

 

Årets Träriddare 2019, Holger Gross

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration