Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä blir digitala samtal

PRESSMEDDELANDE Branschorganisationen Svenskt Träs årliga seminariedag Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä blir till digitala samtal. Totalt kommer fem avsnitt att spelas in och det första släpps den 5 november. Varje avsnitt kommer att finnas tillgängligt som video och podd.

- Det blir givetvis annorlunda nu när vi inte kan samlas tillsammans men vi är istället glada över att ännu fler kommer kunna ta del av våra samtal om ingenjörsmässigt träbyggande, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

I år vill Svenskt Trä med temat Enkelhet och trygghet berätta att limträ är enkelt att använda och ett beprövat material. Först ut är Marcus Horning som är stadsbyggnadsdirektör hos Malmö stad. Malmö stad har satt upp mål för hur man ska nå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor med netto noll CO2-utsläpp. I det första avsnittet diskuteras hur Malmö och Sveriges övriga 290 kommuner kan nå klimatmålen till 2030.

Det andra avsnittet är med Mikael Krüger, vd, Stenmarks Bygg i Skaraborg AB och Rikard Sjöqvist, energi-, miljö- och teknikchef, Midroc AB. De diskuterar fördelarna med trä kopplat till egenskaper och ekonomi.

Även om trä, ur många synvinklar, har starka fördelar är det viktigt att lyfta fram de områden där materialet egenskaper ifrågasätts. Två av dessa områden är akustik och brand. I det tredje avsnittet berättar därför Björn Yndemark, brandskydds- och riskhanteringskonsult, WSP AB och Martin Höjer, akustiker, Tyréns AB mer om träets egenskaper i förhållande till dessa områden.

- Det finns en lång rad förutfattade meningar om träbyggandet. Bland annat att det skulle vara dyrt, brandfarligt och innebära dålig akustik för de boende. Många gånger är detta inte sant och i vissa fall till och med raka motsatsen. Detta hoppas vi kunna förmedla genom att bjuda in personer som själva fått erfara de positiva följderna av att välja trä, säger Petter Werner som är konstruktör på Svenskt Trä.

Vi får besök av två arkitekter i det fjärde avsnittet. Åsa Kallstenius, Kod Arkitekter AB och Rahel Belatchew, Belatchew Arkitekter AB ger sin syn på industriellt byggande och att det inte behöver vara en motsättning till att bygga vackra städer.

Sist men inte minst deltar Gunnar Wetterberg, historiker och författare, tillsammans med Katarina Lundeberg, arkitekt, In Praise of Shadows Arkitektur AB i det femte och sista avsnittet. De pratar om traditionen med trä men också om framtiden för materialet.

Om Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä
Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä har i sex år arrangerats av branschorganisationen Svenskt Trä. Totalt under de sex åren har Svenskt Trä haft över 2800 besökare. Varje år har seminariedagen lockat flera hundra besökare som antigen bygger, projekterar, designar, konstruerar, utbildar eller på annat sätt är intresserade av träbyggande.

Målgruppen är utförande byggföretag, industrikunder, arkitekter, konstruktörer, lärare och studenter. Läs mer och se avsnitten när de släpps här.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration