Nyheter från december 2021

  • Intervju – Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

    INTERVJU I vår seminarieserie om ingenjörsmässigt byggande i trä diskuterades huruvida det är dyrare att bygga med trä eller inte, vad klimatdeklarationer kommer innebära för byggbranschen, och utmaningar och fördelar med att bygga ovanpå det redan byggda. Vi pratade också om vilken känsla synligt trä kan ge och konstaterade att stora varumärken nu börjar profilera sig genom att bygga med trä.

  • Ny silhuett lyfter staden

    ARTIKEL Det nyinvigda Sara kulturhus i Skellefteå reser sig stramt och enkelt mitt i stan. Bakom dess träfasad ryms en mängd olika aktiviteter, där byggnaden har anpassats till den mångfasetterade verksamheten och visar hållbarhet ur olika vinklar.

  • Ljus och rymd i flera zoner

    ARTIKEL Forna tiders parstuga inspirerade Martina Eriksson när hon ritade Villa Lake/Streich. Temperaturzoner och rum som får flytta ut sparar energi och skänker förhöjd livskänsla.