Intervju – Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä

INTERVJU I vår seminarieserie om ingenjörsmässigt byggande i trä diskuterades huruvida det är dyrare att bygga med trä eller inte, vad klimatdeklarationer kommer innebära för byggbranschen, och utmaningar och fördelar med att bygga ovanpå det redan byggda. Vi pratade också om vilken känsla synligt trä kan ge och konstaterade att stora varumärken nu börjar profilera sig genom att bygga med trä.

Vi ställde några frågor till våra kollegor som arrangerat Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä: Tomas Alsmarker, chef för innovation och forskning och Johan Fröbel, chef för teknik och handel.

I avsnittet ”Träbyggande är dyrt sanning eller myt” pratade ni med John Lindgren, universitetslektor på Högskolan i Halmstad, och Maria Säterdal, VD för Växjöbostäder, om kostnaderna att bygga i trä i förhållande till andra material. John Lindgren menade att ”det beror på” när det kommer till huruvida träbyggande är dyrt eller inte.

Varför är trä inte lika självklart som andra material?

Tomas Alsmarker: Det finns en osäkerhet i och med att vi väldigt länge byggt i andra material. Har man gjort flera hundra projekt i stål och betong är det såklart att man blir osäker när man skall prova något man inte har erfarenhet av sedan tidigare. Ovanan och osäkerheten riskerar att man dels garderar sig i kalkylen, dels att man inte driver sina första träprojekt på det mest effektiva sättet.

Det är bra för klimatet när vi kan bygga, demontera och sedan låta byggnaden återuppstå på annan plats. Med samma material. Detta diskuterades i avsnittet ”Den hållbara konsten att nyttja det redan byggda” med Helena Bjarnegård, riksarkitekt på​ Boverket, Jan Dahlkvist, byggchef på Örebro Bostäder, och ​Björn Johanson, konstruktör på Bjerking.

Vad krävs egentligen för att vi ska får fler påbyggnader i trä i Sverige?

Tomas Alsmarker: Vi kommer att behöva nyttja det redan byggda och vidareutveckla våra stadsmiljöer. Men man måste se till att man utgår från platsen och sammanhanget och ställa sig frågan vad som krävs för att bemöta just den stadsdelen. Utvecklingen av platsen ska både kunna utgöra ett avtryck från vår tid samtidigt som den tar hänsyn och respekterar det som redan existerar på platsen.

Johan Fröbel: Jag tycker det är viktigt att påpeka att man med träbyggande behöver störa omgivningen ytterst lite. Man kan till exempel se till att bygga under tider då det stör minst, och i och med att mycket kan förberedas i industriell miljö krävs lite tid på själva byggarbetsplatsen. Vi ska heller inte glömma bort att påbyggnader gör det möjligt för städerna att förtätas medan vi fortfarande behåller gröna och blåa stråk inne i staden.

Vi har också lärt oss att trä kan bidra till att stärka ett företags varumärke. I avsnittet ”Träprofilera butiker och arbetsplatser” med Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, Sara Haasmark, hållbarhetansvarig på ICA Fastigheter, och ​Mattias Tas, hållbarhetschef på Lidl, pratar ni om hur ett företag kan visa upp sin hållbarhetsprofil med trä.

Varför är det viktigt att visa sin hållbarhetsprofil utåt? Och varför just trä?

Tomas Alsmarker: Trä kan absolut stärka ett företags varumärke. Det visar att man tänker hållbart hela vägen, exempelvis när ett företag väljer vilken typ av kontor man vill sitta i där man kommer att arbeta varje dag. Ta exempelvis Magasin X som Vasakronan byggt och där lokalerna hyrdes ut på rekordkort tid. Tydligt blir det också när butiker som Ica och Lidl väljer att bygga butiker i trä för att både skapa en härlig arbetsmiljö för de som arbetar i butiken men också får varje konsument som kliver in i butiken uppleva detta. Och inte minst för att visa att man lever som man lär!

Vilket är det starkaste argumentet för att bygga mer i trä?

Johan Fröbel: Byggbranschen måste sänka sina koldioxidutsläpp och därför står hållbarhetsargumentet i centrum. Vi måste tänka på framtiden och välja material och resurser som vi kan bruka på ett hållbart sätt. När vi bygger i trä kan vi förtäta städer medan vi behåller gröna lungor i städerna, vi bygger med lågt klimatavtryck, vi bygger ekonomiskt och för samtidigt för våra sinnen. Det är tid att ifrågasätta vårt tidigare byggande för att skapa morgondagens hållbara städer.

Tomas Alsmarker: Med trä kan vi skapa hållbara livsmiljöer med minsta möjliga nyttjande av jordens resurser, vilket bidrar till att vi kan bidra till att tillgodose våra behov idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter. Det vackra, det industriella och det cirkulära är exempel på verktyg för hur vi ska kunna uppnå detta.

Hur kan Svenskt Trä bidra till ett mer ingenjörsmässigt byggande i trä?

Johan Fröbel: Svenskt Trä har varit med länge och förmedlat kunskap mellan de olika leden i värdekedjan. Vi har gett ut handböcker och tagit fram flera hemsidor för hur man bygger i trä och länge legat i framkant. Svenskt Trä har tagit fram utbildningar för att de som projekterar, ritar och konstruerar ska lära sig dimensionera träkonstruktioner – detta ska vi fortsätta med framöver.

Vad pratar vi om 2022 i seminarieserien ingenjörsmässigt byggande i trä?

Johan Fröbel: Vi pratar om trygghet och säkerhet kopplat till byggandet. Inga detaljer är satta ännu men vi har en hel del intressanta ingångar där säkerhet är ledordet.

 

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration