Rekordmånga deltagare på seminarium och boklansering

PRESSMEDDELANDE: ”Nu vill hela världen bygga i trä”.
Träbyggandet har stark medvind i Sverige och globalt. Träbyggnadsboomen märktes också på det rekordstora intresset för Svensk Träs Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä, den här gången på temat KL-trä. De cirka 600 besökarna lyssnade till experter på området och fick den helt nya KL-trähandboken med sig hem.

När Svenskt Trä bjöd in projektörer, konstruktörer, arkitekter och studenter till seminarium i Stockholm om byggande i korslimmat trä var intresset större än någonsin. 

− Branschens vilja och behov av att mötas, diskutera och lära sig mer bara växer. Den här gången noterade vi bland annat att många arkitekter kom. I samband med seminariet lanserade vi dessutom vår nya handbok om korslimmat trä, KL-trä, säger Johan Fröbel på Svenskt Trä.

Internationella utblickar
Nick Milestone, vd på brittiska B&K Structures, och Konrad Merz, medgrundare av schweiziska Merz Kley Partner, gav internationella utblickar kring både konstruktionstekniska och kommersiella möjligheter med KL-trä.

− Vi har många affärskontakter i USA, Australien och Asien, och faktum är att nu vill hela världen bygga i trä. Det är en stor möjlighet också för svenska aktörer, sa Nick Milestone.

Konrad Merz höll med:
− När vi för 20 år sedan började prata om att använda trä i större konstruktioner var det få som var intresserade. Nu är inte problemet att få uppdrag, utan att hitta duktiga ingenjörer så vi kan bygga i den takt våra kunder vill.

Kunskap ger bra ekonomi
Om någon oroade sig över om råvaran räcker till den stora efterfrågan, hade Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna, lugnande besked: vi avverkar bara runt 1 procent av beståndet och volymen skog ökar i Sverige.

Anders Gustafsson, forskare på RISE och huvudförfattare till KL-trähandboken, gav en kort introduktion till KL-trä som konstruktionsmaterial. Han deltog också i ett panelsamtal med Emelie Westergren, arkitekt på White, Daniel Wilded, produktchef KL-trä på Martinson Group, och Gustav Ahlford, vd på Walloxstrand.

Den sistnämnde berättade om byggandet av IFU Arena i Uppsala, framför allt hur han fick parterna att förstå att alternativet med KL-trä och limträ skulle rymmas inom samma budget som motsvarande projekt med stål.

− Eftersom jag hade erfarenheter av träbyggande visste jag hur vi skulle jobba och vilka ekonomiska jämförelser som var relevanta, med resultatet att projektet blev en ekonomisk succé. Med rätt kunskap är det enkelt att slå hål på myten om att träbyggande är dyrare, menade han. 

Trä för hälsan
Henrik Danielsson, teknisk doktor på Lunds Tekniska Högskola, gav de mer tekniskt orienterade en grundlig genomgång av dimensionering av KL-träkonstruktioner. Jan Dahlkvist, marknadsutvecklingschef på NCC, berättade om hur NCC vill utveckla kompetens på träbyggnadsområdet. Och Terje Strand, vd på Woodcon, och Sigbjørn Faanes, design manager på Veidekke delade med sig av tips på hur man skapar lönsamma projekt med trä.

− Allt handlar om planering och samarbete, menade de.

Under seminariet berättade också Tomas Nord, universitetslektor vid Linköpings Universitet och Kristine Nore, forskare på Norsk Treteknisk Institutt, om projektet Wood2New.

Där försöker de bland annat mäta hur trä påverkar människors välbefinnande, men också hur trä generar värme genom att lagra fukt. Kristine Nore menade att en träpanel kan fungera som en naturlig värmeväxlare och att det kan vara dags att omvärdera kombinationen trä och fukt, medan Tomas Nord skickade med uppmaningen.

− Bygg med trä för hälsans skull!

Fakta
Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä hölls den 23 maj. Ett tips för den som vill lära mer om möjligheterna med trä är att läsa KL-trähandboken som lanserades på seminariet och Limträhandbok Del 1-3 från Svenskt Trä. Håll också utkik efter fler kunskapsdagar och föreläsningar som Svenskt Trä arrangerar. Nästa seminarium hålls i Malmö 18 oktober. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration