Stockholm Design Week

Svensk Trä arrangerar en rad aktiviteter på Stockholm Furniture Fair där den gemensamma nämnaren är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar möbel- och inredningsbransch – genom ökad dialog och kunskap. Välkomna!

Svenskt Trä är Hållbarhetspartner för
Stockholm Furniture Fair 2023

Sedan år 2020 har Svenskt Trä varit Hållbarhetspartner till Stockholm Furniture Fair (SFF) och med den satsningen vill vi bidra till visionen att bli världens mest hållbara möbelmässa. Ett utmanande men uppnåeligt mål om vi alla inom branschen arbetar för det tillsammans. Sverige och SFF har en historia och en unik möjlighet att lyfta hållbarhetsfrågor till en ny nivå. Mässan äger rum under Stockholm Design Week.

 

"Talk" på stora scenen – 7/2 kl. 15:00-16:00 Victoriahallen

Panelsamtal om Färdplan för en resurseffektiv, biobaserad möbel- och inredningsbransch

Vi genomför en kraftsamling i branschen. Tillsammans med den svenska möbel- och inredningsindustrin har branschorganisationerna Svenskt Trä, Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Skogsindustrierna tagit initiativ till en gemensam färdplan för en långsiktigt hållbar utveckling. Planen verkar för en ökad förädling och användning av lokala biobaserade material och målsättningen är ett minskat klimatavtryck, fördjupad kunskap samt utveckling av produkter och affärsmodeller som stödjer cirkulära flöden. Färdplanen är den första i sitt slag och ett viktigt steg på vägen för att utveckla möbel- och inredningsbranschen.   

På stora scenen genomför vi ett panelsamtal på ämnet med viktiga representanter från branschen:

David Johnsson, vd, Trä- och Möbelföretagen (TMF) 
Viveka Beckeman, vd, Skogsindustrierna 
Anna Ryberg Ågren, direktör, Svenskt Trä 

Linda Elmén, hållbarhetschef, Stockholmsmässan 
Tove Sventoft, vd, SIBAB 
Martin Johansson, vd, STOLAB  
Johan Ingvarsson, vd, KG-list  
Robert Petersson, vd & koncernchef, Kinnarps 

Moderator är Anki Frécon, Skogsindustrierna och panelsamtalet hålls på engelska.

Läs mer på Stockholm Furniture Fairs hemsida.

 

Sågverksmingel – 7/2 kl. 16:00 Victoriahallen  

Mingel mellan svenska sågverk och svensk möbel- och inredningsindustri.

Med koppling till panelsamtalet om Färdplanen bjuder vi in till mingel där möbelproducenter, inredningsarkitekter, designers och andra aktörer får möta några av våra svenska sågverk. Minglet sker direkt efter panelsamtalet. Syftet med minglet är att få fler aktörer att träffas och skapa en givande dialog dem emellan. På så sätt kan de ömsesidigt få en ökad förståelse för varandras behov och i en förlängning förenkla framtida samarbeten mellan svenska sågverk och svensk möbel- och inredningsindustri.

Läs mer på Stockholm Furniture Fairs hemsida.

Är du medlem och vill delta på sågverksminglet? Kontakta Björn Nordin, chef arkitektur och design på Svenskt Trä, här

 

Prisceremoni Ung Svensk Form – 7/2 kl.10:50 på scen i Greenhouse

Svenskt Trä och Ung Svensk Form delar ut stipendier till nya formgivare

Vi tror på de unga. Vi tror också på dialog och kunskap som viktiga hörnstenar i all utveckling. Som stolt samarbetspartner till Ung Svensk Form vill vi ge vårt bidrag till framtiden. Stipendiet från Svenskt Trä delas ut i form av en kunskapsresa för ett antal talanger. Under resan får de träffa aktörer från hela kedjan av möbel- och inredningsbranschen, samt får en fördjupad förståelse för materialet trä och hur det kan bidra till en hållbar långsiktig utveckling.

Stipendiaterna får under ett antal dagar besöka flera aktörer inom träindustrin, genom skog, sågverk och på snickerier. Resan för 2023 kommer att avslutas på Sara kulturhus i Skellefteå, ett av de högsta trähusen som har byggts i världen. Resan ger också stipendiaterna möjlighet att reflektera och diskutera viktiga frågeställningar för sitt fortsatta arbete inom hållbar design och arkitektur.

Mottagarna av Svenskt Träs stipendier 2023 tillkännages under en prisceremoni på Stockholm Furniture Fair. Läs mer här.

 

Wood Insights installation – hela veckan på Materialbiblioteket

Wood Insights workshop och installation – i samverkan med Open Wood

Hur kan vi bidra till en långsiktigt hållbar möbel- och inredningsbransch genom ett ökat fokus på resurseffektivitet? Vad kan vi lära av andra branscher, och vad kan vi lära oss av varandra – genom hela värdekedjan? Det är frågor som lyfts inom Wood Insights - Ett koncept som syftar till att skapa intresse och mer kunskap kring möjligheterna med trä och dess möjlighet till påverkan för att nå en långsiktigt hållbar möbel- och inredningsbransch.

Under Stockholm Furniture Fair kommer Wood Insights ta plats i Materialbiblioteket på mässan. Där finns det möjlighet att se en installation med råvara av trä och produkter från skogen, som alla belyser innovation, tidlöshet och materialoptimering. 

I en cirkulär framtid behöver vi ta hand om all råvara på ett mer resurseffektivt sätt; ökat fokus på återbruk, renovering och återvinning men även materialoptimering av exempelvis råflis, spån massivträ etc. inom möbelindustrin som vi inte gör idag. Genom samverkan, ökad dialog och djupare kunskap synliggör Wood Insights hur materialet trä skulle kunna användas på ett mer resurseffektivt och innovativt sätt.

 

Wood Insights Workshop – 9/2 kl. 8:15-10:45 Materialbiblioteket

(endast för inbjudna)

Under veckan genomförs även en Wood Insight-workshop där ett antal representanter för möbel- och inredningsbranschen, samt närliggande branscher, bjuds in för att tillsammans ringa in några av framtidens möjligheter och utmaningar. Här pratar vi även om utvecklingsmiljön Open Wood och om vikten av science parks, labb- och testbäddsmiljöer i Sverige. Summering och slutsatser från denna workshop kommer att tas vidare för att fortsätta driva Open Wood långsiktigt. Resultaten blir även ett bidrag till den dialog som pågår kring befintliga utvecklingsmiljöer i Sverige.

Läs om vår senaste Wood Insight workshop här.

 

Det industriella hantverket del II – 9/2 kl. 15:30 - 16:15, Swedish Design Movement, C04:27

Med utgångspunkt från två projekt, Sara kulturhus (White) och Wisdome (Elding Oscarsson) på Tekniska museet diskuteras beröringspunkter mellan möbelkonst och byggnad. Vad innebär det industriella hantverket I relation till hållbara byggmetoder?

Deltagare: Johan Oscarson, arkitekt SAR/MSA, Elding Oscarson Oscar Norelius, arkitekt SAR/MSA, White Astrid Stenberg, projektledare Wisdome, Tekniska museet Tomas Alsmarker, chef innovation och forskning, Svenskt Trä.

Moderator: Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA.

Läs mer

 

Pavilion Hexagon H22 - From Venice to Paris and Helsingborg – 10/2 kl. 13:00-13:30, på Greenhouse Bar by Nola

Pavilion Hexagon H22 är ritad av arkitekterna In Praise of Shadows och producerad av Nola och Svenskt Trä. Den visades första gången på Helsingborgs utställning H22 City Expo. Designen har hämtat sin inspiration från tidigare träpaviljonger, som varit utformade som mötesplatser för utställningar i Venedig, Nairobi, Paris och Stockholm.

Samtalet kommer att guida publiken genom designprocessen för paviljongen och hur den utvecklades utifrån de olika platserna.

Föreläsare: Fredric Benesch, Katarina Lundeberg, Henrik Edlund och Björn Nordin, Svenskt Trä.

Språk: Engelska

 

Stockholm Furniture Fair är en del av Stockholm Design Week. Svenskt Trä är Sustainability Partner till Stockholm Furniture Fair och partnerskapet är en långsiktig satsning för mässan och för Svenskt Trä. I år går mässan av stapeln den 7-11 februari 2023.

Svenskt Trä bidrar med kunskap samt agerar rådgivare åt mässans kreatörer och utställare i frågor kopplade till produktion, cirkuläret och den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten. Allt för att skapa en plats där klimattänk och design går hand i hand.

Mässan är världens ledande mötesplats för skandinavisk design.

Här finns mer information om mässan stockholmfurniturefair.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration