Ny norsk studie! Limträ klarar hårda brandkrav

PRESSMEDDELANDE: Brandtest i en ny norsk studie visar att limträkonstruktioner kan dimensioneras till att upprätthålla sin bärkraft genom ett fullständigt brandförlopp.
– Testresultaten stärker argumenten för att använda limträ i höga och stora byggnader, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Det är Norske Limtreprodusenters Forening och konsultbolaget Sweco som genomfört studien i samarbete med SP Fire Research i Trondheim.

Resultatet är att de undersökta limträbalkarna behåller sin bärkraft genom ett fullständigt brandförlopp, från antändning och fullt utvecklad brand till avsvalning. Studien visar därmed att även mycket stora objekt med limträ som bärande konstruktionsmaterial uppfyller kraven i gällande brandnorm.

– Det finns gott om forskning och praktisk erfarenhet som visar att limträ är minst lika bra som andra byggmaterial ur brandsäkerhetsperspektiv, men det är en kunskap som inte riktigt slagit igenom, säger Johan Fröbel.

Han syftar bland annat på en tidigare undersökning som Prospector genomfört på uppdrag av Svenskt Trä som visar att bara 23 procent av 1 000 tillfrågade personer som jobbar i byggbranschen känner till limträets goda brandegenskaper.

– Den norska studien förstärker kunskapsläget ytterligare och ger övertygande argument för att bygga höga och stora hus med limträkonstruktion, säger Johan Fröbel. 

Fördelarna med limträ vid brand är inte endast att materialet behåller sin bärkraft, utan även det långsamma och förutsägbara förloppet och måttliga rökutvecklingen.

– Jag hoppas att byggbranschen tar till sig resultatet i studien. Kunskapsbrist får inte göra att man väljer bort limträ till förmån för alternativ som är sämre ur både miljö- och brandperspektiv, säger Johan Fröbel.

Fakta
Mer information om studien finns på www.limtreforeningen.no. Där kan också följande rapporter laddas ner:

  • Fullstendig brannforløp i limtrekonstruksjoner. Vurdering av resultater fra branntest. Rapport Rev 00 laget av Sweco. Datert 03.04.17.
  • Brannteknisk prøvning av limtresøyler basert på NS-EN 1363-1. Rapport ver 1 laget av SP Fire Research AS. Datert 2016- 08-26

Ett tips för den som vill lära mer om limträ är att läsa Limträhandbok Del 1-3 som Svenskt Trä publicerat. Där finns särskilda avsnitt om limträ och brand. Håll också utkik efter seminarier som Svenskt Trä arrangerar. Nästa seminarium hålls i Malmö 18 oktober 2017. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration