Sideboard Cone - DesigninPine


Foto Magnus Glans

Mikael Blomgren

Mikael Blomgrens arbete börjar i orden, i hans tankar. Där formar han sin bild av stämningen han vill förmedla och formge utifrån. I texten tar konceptet form. I detta fall handlar det om den skandinaviska naturen i allmänhet och skogen i synnerhet.

– Min möbel är en tolkning av skogens tyngd. Estetiken, lugnet och mystiken, reflekterad i form och detalj. En kotte som landat i mossa. Mossan. Den som med sådan ro tillför värme, ljus och bekvämlighet. Återspeglat i handtagen, en del av en möbel som är där för att skänka samma känsla och lyfta in skogens värme i rummet. Ytan har jag valt att hålla i furans naturligt vackra ljusa ton. 

Mikaels möbel handlar om såväl funktionalitet som estetik, där funktionen är både förvaring och utsmyckning. Han har strävat efter en produktionsvänlig design och skapat en möbel som han själv skulle vilja ha.

Projektet har gett honom en större insikt om vad hans yrkesroll som designer kommer att innebära. Att han ibland är konstnär men också måste kunna agera formkonsult och finnas på plats för att tillgodose ett behov.

– Att vara sökande och visionär är en del av den man är, men någonstans måste det också finnas en konkret process att möta företagen med.

 

Foto Magnus Glans

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration