Svensk design i furu för den kinesiska marknaden på Stockholm Furniture & Light Fair

PRESSMEDDELANDE: #DesigninPine är ett unikt samarbetsprojekt mellan branschorganisationen Svenskt Trä, Carl Malmsten Furniture Studies (Malmstens), Linköpings universitet och två kinesiska möbeltillverkare. På Stockholm Furniture & Light Fair den 7-11 februari, visar studenterna upp konkreta exempel på nyskapande svensk design i furu för unga kineser, i form av nio prototyper tillverkade i Kina.

Syftet med projektet #DesigninPine är att genom svensk design stödja exporten av svenska sågade trävaror. Projektet handlar också om att lyfta fram den svenska furun, ett naturligt och förnybart material från ett uthålligt skogsbruk. Ett material som lämpar sig väl för möbelproduktion i en värld där det hållbara samhället får ett allt större fokus.

– Furuns användbarhet och visuella uttryck lämpar sig bra för framåtblickande design som, vid sidan om hållbarhetsaspekten, är en viktig markör för att lyfta imagen för svenskt barrträ, både i Sverige och på exportmarknader som exempelvis Kina, säger Charlotte Dedye Apelgren, chef interiör och design på Svenskt Trä.

Under några intensiva veckor hösten 2016 har tredjeårsstudenterna i möbeldesign på Malmstens arbetat med att designa möbler för den kinesiska marknaden med svensk furu som utgångspunkt. I projektet har de kinesiska möbelföretagen Huari Furniture och Fujian Dushi Homelife Group deltagit. De har bistått med kunskap om den unga kinesiska målgruppen och marknaden, industriell möbeltillverkning samt tillverkat prototyperna.

Trots det geografiska avståndet har arbetet präglats av ett nära samarbete där de kinesiska möbeltillverkarna, utifrån diskussioner med studenterna kring material, ytbehandling, skisser och ritningar, tillverkat de prototyper som för första gången visas under Stockholm Furniture & Light Fair.

– På Malmstens har det länge funnits en ambition att låta studenterna arbeta med designuppdrag på en internationell arena. I och med samarbetet med Svenskt Trä har det blivit verklighet. I projektet #DesigninPine har studenterna fått förhålla sig till nya parametrar som när väst möter öst och de kulturella och sociala skillnader det innebär och även till design anpassad för storskalig industriell möbelproduktion, säger Leó Jóhannsson, lektor i möbeldesign på Malmstens.

Möbelprojektet #DesigninPine visas i Malmstens monter VH01:46 i Greenhouse under Stockholm Furniture & Light Fair den 7-11 februari 2017.

Mer information om projektet Design in Pine

Bilder

  • Bilder på möblerna kommer att finnas tillgängliga här på våra inspirationssidor från den 30 januari.

Kontaktpersoner:
Charlotte Dedye Apelgren, chef interiör och design, Svenskt Trä
Tel 070-661 78 81
charlotte.apelgren@svenskttra.se 

Leó Jóhannsson, lektor i möbeldesign, Carl Malmsten Furniture Studies, Linköpings universitet
Tel 073-414 10 16
leo.johannsson@liu.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Maria Leijonhielm, kommunikationsansvarig, Carl Malmsten Furniture Studies, Linköpings universitet
Tel 073-414 10 06
maria.leijonhielm@liu.se

Svenskt Trä är en verksamhet inom Skogsindustrierna. Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och träbyggande. Målsättningen är att genom information och inspiration öka träanvändningen i Sverige och på utvalda marknader utomlands. Svenskt Trä syftar också till att lyfta framt trä som ett konkurrenskraftigt, miljövänligt och hållbart material. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri.

Vid Carl Malmsten Furniture Studies, i dagligt tal Malmstens, finns fyra kandidatutbildningar; i möbeldesign, möbelsnickeri, möbeltapetsering och möbelkonservering. Miljön präglas av en öppenhet mellan programmen. Studenternas möjligheter att samarbeta, för att tillsammans söka nya lösningar, skapar en helhet och förståelse för olika aspekter både på möbler och yrkesroller. Här finns en unik möjlighet att utvecklas hantverksmässigt, konstnärligt och intellektuellt. Gemensam nämnare är möbler och trä där förhållningssättet utgår från begrepp som materialkännedom, kvalitet och hållbarhet. Faktorer som i förlängningen kan påverka – och i bästa fall förbättra människors vardag. 

Malmstens tillhör sedan 2000 Linköpings universitet och finns på Lidingö.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration