Svenskt Trä lanserar ny publikation om trä

PRESSMEDDELANDE Nu lanseras den tionde upplagan av publikationen Att välja trä som innehåller mer information om klimatpåverkan, nya träprodukter och lösningar inom träbyggande. Att välja trä är framtagen för alla som arbetar med trä och träbyggande.

- Svenskt Trä lägger till nya perspektiv för att underhålla det ökade intresset för hållbart byggande i trä. Publikationen har alltid varit populär hos elever och lärare på högskolor och universitet, men vi önskar såklart även att politiker och fastighetsbolag kan lära sig mer om träbyggande genom vår publikation, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Idag tar trä plats som det viktigaste byggmaterialet i morgondagens hållbara samhällsutveckling. Marknaden för trä breddas, det gör också Att välja trä och dess innehåll. Publikationen på 164 sidor ger bland annat beskrivningar av skogsbrukets miljöaspekter, egenskaper hos olika träprodukter, kvalitet och sortering, trä och fukt samt träskydd, färg och ytbehandling. Den tar också upp förbandstyper, byggregler och hjälpmedel för beräkning av virkesåtgång. Boken är pedagogiskt illustrerad med över 500 bilder, ritningar, figurer och faktatabeller.

Att välja trä riktar sig främst till anställda inom bygghandeln, hantverkare, arkitekter och konstruktörer eller andra som på något sätt arbetar med trä och träbyggande.

- Trä är historiskt sett vårt absolut viktigaste byggmaterial. En utveckling under de senaste årtiondena är att trä används i konstruktioner av allt högre byggnader, både som stom- och ytmaterial. Träbyggandets möjligheter breddas ständigt och idag bygger vi fler flervåningshus, skolor, förvaltningsbyggnader, kommersiella byggnader, hallar och parkeringshus i trä än någonsin tidigare, säger Johan Fröbel.

Boken finns att ladda ned som pdf eller att beställa i vår webbshop.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration