Positiv framtidstro på Trämarknaden i Karlstad

PRESSMEDDELANDE Under branschorganisationen Svenskt Träs årliga event, Trämarknaden i Karlstad, diskuterades marknaden för trävarors framtidsutsikter och aktuella utmaningar. Under en intensiv seminariedag den 21 november avhandlades allt från nya exportmarknader till utmaningar som handelskrig, Brexit och barkborrar.

Mathias Fridholm, direktör för Svenskt Trä, ställde publiken frågan om de trodde att marknaden för trävaror kommer att bli bättre, sämre eller stanna densamma det närmaste året. Handuppräckningarna delade lika mellan bättre och densamma, medan de som tror att marknaden kommer bli sämre endast var ett fåtal.

Medan det rådde goda förhoppningar om framtiden delade föredragshållarna också med sig av aktuella utmaningar och frågeställningar. Investeringar i husbyggnation går ned i Sverige och i UK och Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef på Konjunkturinstitutet, berättade att vi ska hålla ögonen öppna för händelseutvecklingen på våra exportmarknader. Det råder en fortsatt osäkerhet kring Brexit och handelskriget mellan Kina och USA, vilket gör att global varuhandel och industriell produktion sjunker.

Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Forest Market Insights, delade med sig av två frågor som i hög grad kommer påverka marknaden för trävaror.

- Den första är Kina, som fortsättningsvis en betydande marknad vilket gör handelskriget viktigt att följa. Den andra är den svenska kronan, som i nuläget är 12 % lägre än historiskt medelvärde, sa Magnus Niklasson.

Ingen kan heller undgå att klimatförändringar påverkar framtidsutsikten för trämarknaden. I Tyskland har 180 000 hektar drabbats av granbarkborren som följd av särskilda väderförhållanden.

- Efterfrågan på trävaror bedöms dock fortsätta att öka även under kommande år. Trä tar marknadsandelar i högre byggnader på flera stora marknader även om nybyggandet i sig avtar. Hur trävarumarknaden kommer att utvecklas under 2020 kommer att hänga mycket på produktionsnivåerna i de olika länderna, sa Mathias Fridholm.

Läs också Framtidens byggprojekt: stora intryck med små avtryck

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration