Hall blev symbol för hopp

ARTIKEL Den lilla kanadensiska byn Hazeltons nya ishall av trä har blivit en symbol för hopp och framtidstro. Trots sitt kyliga innehåll är den en byggnad som utstrålar värme – på mer än ett sätt.

Hazeltons och rekreationscentret Upper Skeenas nya ishall med tillhörande sporthall, gym och mötesplats har blivit hela regionens glädje och stolthet. Inte bara för att man nu kan använda den året runt för olika aktiviteter, utan också för att den visar vad som är möjligt att åstadkomma när alla enas kring ett gemensamt mål. Upptagningsområdet som sträcker sig över en radie på elva mil består av åtta små byar samt två kommuner. Totalt uppgår befolkningen till runt 7 000 personer, där ungefär 70 procent tillhör den kanadensiska urbefolkningen.
– Vi bor i en avlägsen och glesbefolkad del av landet som länge har dragits med stora ekonomiska och sociala problem. Men öppnandet av den nya ishallen har inneburit en otrolig skjuts för kommunen och har väckt nytt hopp och framtidstro, säger Peter Newbery, som ledde insamlingen av medel.

Att det blev så bra som det blev berodde delvis på en lyckosam slump. Hockey och skridskoåkning är oerhört populärt i Kanada, och över hela landet finns ett stort antal ishallar, även på mindre orter som Hazelton. Många av dem börjar dock närma sig slutet av sin livslängd och behöver ersättas. För många av de här små orterna är inte ekonomin tillräckligt stark för det. Samtidigt är behovet stort – anläggningarna fyller ofta en viktig social funktion och innebär ofta en väsentlig möjlighet att aktivera sig. För några år sedan började
den kanadensiska träorganisationen BC Wood därför fundera på om man skulle kunna ersätta de gamla anläggningarna med nya av trä – vilket både skulle kunna bli mer ekonomiskt och mer hållbart.
– Det ledde till att vi fick frågan om vi skulle kunna ta fram en prototyp som skulle kunna användas på flera ställen, berättar arkitekten John Hemsworth.

I samband med det valde man ut en by som exempel för att testa vilka snölaster byggnaden skulle behöva tåla. Av en slump föll valet på Hazelton – där kommunen med Peter Newbery i spetsen redan börjat fundera på hur man skulle kunna ersätta den gamla, volontärbyggda ishallen. Förutom att den var nästintill fallfärdig var den heller inte speciellt publikvänlig. När det var minus tjugo grader utomhus var det i princip lika kallt inne.
– I den nya ishallen har vi säten som är uppvärmda underifrån, så nu har vi fått det fantastiskt fint. För barnen och ungdomarna betyder det jättemycket att föräldrarna kan komma och titta när de spelar hockey och åker konståkning, säger Peter Newbery.

Att ishallen skulle byggas av trä var självklart redan från början. I British Columbia där Hazelton ligger finns gott om råvara och en lång tradition av att bygga med trä.
– Vi var angelägna om att använda trä, eftersom vi ville involvera så mycket lokal arbetskraft och så många lokala produkter som möjligt, och beslutade oss för att använda John Hemsworths ursprungliga design. Sedan adderade vi ytterligare en del, eftersom vi ville kunna använda arenan året runt, berättar Peter Newbery.
Förutom ishallen med omklädningsrum och serviceytor består den 5 000 kvadratmeter stora anläggningen av en liten sporthall för till exempel basket samt gym, kafé och en gemensamhetslokal som används för olika ändamål som förskoleverksamhet, bröllop, möten och fester.
Trä spelar en central roll, både som bärande konstruktion och uttryck. De 365 x 950 millimeter kraftiga bärande limträbalkarna av douglasgran med sin unika konstruktion skapar en tydlig identitet. I ena änden av ishallen skjuter takets limträbalkar ut från en trädliknande konstruktion med tre grenar av limträ. I den andra änden vilar limträbalkarna på en v-formad konstruktion av avsmalnande limträpelare samt en vertikal limträpelare längst intill väggen (se sektion ovan).
– Normalt skulle man förmodligen välja en pelare i vardera ände, men det var inte möjligt med tanke på det stora takspannet. Den princip vi har använt är ungefär samma som när man fäster en trampolin vid poolkanten, säger John Hemsworth.
En tunn, vertikal stålprofil tar upp en del av spänningen på »trampolinsidan« av konstruktionen.
– I punkter utsatta för stora dragspänningar fungerar stål bättre, medan trä passar bättre i punkter som är utsatta för tryck, säger Robert Malczyk, konstruktör på Equilibrium consults och John Hemsworths återkommande samarbetspartner på konstruktionssidan.
I knutpunkterna högst upp har man använt stålförband med inslitsade plåtar. Längre ner är förbanden mer dolda för att skapa ett estetiskt tilltalande uttryck. Samma princip har
använts i sporthallen, som dock är betydligt mindre.

» VI VILLE INVOLVERA SÅ MYCKET LOKAL ARBETSKRAFT SOM MÖJLIGT.«

Förutom den vertikala stålprofilen, förbanden av stål och grunden av betong är i princip hela byggnaden gjord av trä. Limträbalkarna är genomgående tillverkade av en särskilt fin variant av douglasgran som växer i British Columbia. Övrigt trämaterial i tak och väggar är av gran. I omklädningsrummen är väggarna klädda med en panel av ribbor av ceder.
– Allting är lokalt prefabricerat, limträbalkarna i en fabrik i närheten och övriga väggelement på plats av lokal arbetskraft. När limträbalkarna kom på plats var väggpanelerna redan klara och kunde enkelt klickas fast i den färdiga strukturen. Varje sådan ram med väggpanel tog tre–fyra dagar att få på plats, och totalt handlade det om 18 ramar i hela byggnaden, berättar John Hemsworth.
Fasaden är tillverkad av jättetuja (western red cedar) som kommer att ändra färg med tiden.
– Vi har använt en giftfri ytbehandling, en form av bets (liknande järnvitriol, reds anm.), som har sitt ursprung i Finland och som är motståndskraftig mot väder och vind. En behandling räcker för en livstid. Däremot har vi inte behövt någon speciell brandskyddsbehandling. De massiva, nästan metertjocka limträbalkarna står emot brand mycket bättre än vad en stålkonstruktion skulle göra, säger John Hemsworth.
En bonus med att använda trä har varit de goda akustiska egenskaperna. Speciellt påtagligt blir det under hockeyträningar och matcher.
– Ljudet är betydligt mer dämpat än det brukar vara i ishallar. Och träet ger en väldigt varm och ombonad känsla som en stålbyggnad aldrig skulle kunna ha. Under en visning för tolv representanter för den lokala ursprungsbefolkningen var det en av dem som blev så tagen av byggnadens skönhet att han sa »Här vill jag bo«, berättar Peter Newbery.
Förhoppningen är nu att även andra kommuner ska kunna dra nytta av de erfarenheter man gjort i Hazelton och att fler ska våga satsa på ishallar av trä.
– Vi tycker att det är roligt om man vill använda vår prototyp. Om inte annat som inspiration för att välja trä i stället för stål, säger John Hemsworth.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration