Fokus på planering och montage av limträkonstruktioner Nu är Limträhandbok Del 4 här

PRESSMEDDELANDE Intresset för att bygga i limträ bara ökar och därmed behovet av relevant kunskap för olika målgrupper. Nu lanseras Svenskt Träs Limträhandbok Del 4 med undertiteln Planering och montage av limträkonstruktioner.
− Den riktar sig i första hand till projektörer, konstruktörer, entreprenörer och montörer, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Limträhandbok Del 1-4 är ett led i Svenskt Träs arbete med att sprida kunskap om att använda limträ som konstruktionsmaterial.

− Limträhandbok Del 1-3 är mycket använda och vi är glada över att nu kunna komplettera dem med Limträhandbok Del 4 som bland annat tar upp inköp och upphandling, transport och lossning, väderskydd och bearbetning, samt temporär stagning, beslag och avsyning, säger Johan Fröbel.

− Försäljningen av limträ har ökat under flera år och tillverkarna tar ständigt nya marknadsandelar. Därmed ökar även behovet av kompetens och vi vet att byggbranschen efterfrågar det kunskapsstöd som vi erbjuder med Limträhandbok Del 4, fortsätter Johan Fröbel.

Limträhandbok Del 4 är precis som övriga delar tillgänglig för nedladdning på Svenskt Träs webbsida. Det går också att köpa fysiska exemplar i Svenskt Träs webbshop eller från AB Svensk Byggtjänst.

− Limträ är det mest miljövänliga konstruktionsmaterialet och för att få ännu fler att bygga med limträ måste vi fortsätta att sprida information om materialets användning och egenskaper, säger Johan Fröbel.

Läs den digitalt.  
Beställ hem publikationen.

För mer kunskap om limträ:
Svenskt Trä kommer att arrangera en ny kunskapsdag som kommer att handla om planering och montage av limträkonstruktioner den 13 november på Hotel Rival i Stockholm.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration