Interiören och rummet skapar en ärlig helhet

ARTIKEL Lika mycket en välkomnande restaurang som en lokal för offentligheten. Med sin rymliga sal, ljusa inredning och genomtänkta detaljer öppnar Magnolia för många olika slags sammankomster.

Den luftiga salen, högt i tak och en 200 kvadratmeter stor golvyta för associatio­nerna till en kyrka snarare än den restau­rang som Magnolia är. Och det är kanske inte så konstigt, för här finns också utrymme för gemenskap och stora sällskap. Arkitek­terna Kjellander Sjöberg ser rummet som en slags marknadsplats, en samlingsplats för olika aktiviteter såväl dag­ som kvällstid.

Magnolia är byggd med en stomme av limträ vilket gjorde att det gick att skapa ett välkomnande, öppet rum.

– När vi är där själva blir vi nästan lite förvånade över att rummet ger en härlig upp­levelse av rymd. Magnolia är en tillbyggnad till en större samlingsbyggnad i Stora Skön­dal. Restaurangen finns mitt i det nya centru­met som öppnar sig mot stadsdelstorget, så den har även en offentlig funktion, säger arkitekt Stefan Sjöberg.

Magnolia ska fungera både som mötesplats och som á la carte­restaurang. I andra delar av byggnaden finns olika samlingssalar, så huset kan nyttjas på flera sätt.

Tillbyggnaden ligger vägg i vägg med den gamla tegelbyggnaden. Arkitekternas tanke var att den nya restaurangens utformning och karakteristiska takform skulle stämma med den, och inifrån restaurangen ser man delar av det gamla teglet. Men framför allt gränsar de stora fönsterpartierna mot torget, vilket skapar både in­ och utsyn.

– På kvällen ser man restaurangen och träet från utsidan genom glaset. Under som­maren ska man kunna öppna fönstren helt och hållet mot torget.

Utmärkande för interiören är det synliga träet och trästommen. Limträpelarna ger frihet att fritt möblera och möblera om. Det höga ta­ket består av en serie sadeltak med en öppen limträpelarstruktur. De V­formade pelarna som bär upp taket går på diagonalen, och det gör att de nästan ser skulpterade ut. Pelarna och takbalkarna bildar ett kryss och bidrar till en helhet i rummet, som visuellt binder ihop taket tillsammans med dess tre stora takfönster. Enligt Stefan Sjöberg är upplevel­sen av rummet summan av dess detaljer.

– Det är det som ger intrycket av rummet och att det kommer takljus mellan balkarna.

Det är ett brett rum med en fribärande kon­struktion. Vi exponerar materialet – man ser hur det är byggt. Man ser träet och hur det är sammansatt, från de stora balkarna till de finare detaljerna.

Träribborna av 30 x 30 millimeters gran i taket och på väggarna skapar en kontrast till de bastanta takbjälkarna. Träpanelen runt väggarna är akustikdämpande. I panelen finns träribbor och bakom dem en luftspalt som gör att ljudvågorna studsar.

– Rummet är inte slätt med sina synliga balkar och paneler. Ju mer räfflat, desto bätt­re tar huset upp buller. Vi har gjort så mycket vi kan för att dämpa ljudnivån. Sedan är det möbler och människorna som kommer att samverka.

Träet är behandlat med vax som gör att det inte kommer att gulna, även om det del­vis kan få ålderstecken.

Möbleringen är enkel. Intill väggarna finns platsbyggda soffor av massiv ask med dynor av konjaksfärgat läder med bord. I ena hörnet av rummet en större bar, även den i massiv ask. Belysningen i rummet fångar ögat på mer än ett sätt, med punktljus vid varje bord och svarta belysningsspotlights i taket.

– Vi har också krokar som man kan flytta runt som lampetter på väggen. Det är viktigt med bra ljus, träet kommer fram när man belyser det.

Det är en ganska enkel logistik i restaurang­en, eftersom det redan fanns ett storkök i den gamla byggnaden som även restaurang­en använder sig av. Köket nås via baren, där serveringen till gästerna vid borden startar. I närheten av baren finns restaurangens en­tré och garderob.

Restaurangen och samlingsbyggnaden ägs av Stora Sköndal, en stiftelse som bedriver social verksamhet med vårdboende och sjukhem, fördelat på en yta av 80 hektar. Arkitektfirman Kjellander Sjöberg har även ansvarat för ombyggnaden av storköket och huvudbyggnaden.

Att arkitekterna valde trä var en snabb idé från början. Men också naturligt, eftersom de har lång erfarenhet av materialet. En för­del med trä, menar Stefan Sjöberg, är att man kan göra en kostnadsbedömning på en gång och få ett snabbt svar på vad kostnaden blir. De har tagit hjälp av en konstruktör som är specialiserad på limträ.

För Kjellander Sjöberg är hållbarhet en grundläggande aspekt i arbetet sedan tio år tillbaka. Trä ingår i det tankesättet.

– Vi vill försöka medverka till att förbruka så lite energi som möjligt i produktionen, och trä är en förnyelsebar råvara. Stommon­taget var dessutom både lätt och snabbt. Känslomässigt är det väldigt lite som slår trä. Det är levande, doftar och är väldigt skönt att ta på. Ofta är det en kamp att arbeta för håll­bara värden Men vår uppdragsgivare tyckte att det var viktigt med hållbarhet, så det blev en lättare process den här gången, konstate­rar Stefan Sjöberg.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration