Agilt arbete för en hållbar och cirkulär framtid

KRÖNIKA Ivana Kildsgaard, hållbarhets- & kvalitetschef på Tengbom, om hur agilt arbete, behovsidentifiering och omvärldsbevakning leder till effektivt arbete för att förflytta oss mot en hållbar och klimatneutral riktning.

Stockholm, Sverige. Som nybliven hållbarhetschef på LINK arkitektur fick jag 2015 i uppgift att hjälpa inredningsarkitekterna med hållbarhetsfrågor i deras uppdrag. Efter noggrann research samt genomlysning bland mina kollegor i branschen slogs jag av att det saknades grundläggande hållbarhetsriktlinjer för inredning. Ganska snabbt blev det också tydligt att det fanns en vana att slänga inredningsprodukter som bara var några år gamla och knappt använda. Det lönade sig inte att tvätta eller rekonditionera dem.

Tillsammans med Robert af Wetterstedt anordnade vi ett första seminarium för att se responsen från branschen. Intresset var jättestort, och strax efter bildades 100-gruppen, med visionen att skapa en hållbar och cirkulär inredningsbransch som är klimatneutral senast 2030. I dag är vi över 80 medlemsföretag och organisationer som kommer från hela branschen och värdekedjan.

Vårt arbetssätt är agilt och utgår från det behov som identifieras av våra medlemmar samt från en omvärldsbevakning av branschen. På så sätt jobbar vi mest effektivt med de åtgärder vi bedömer kan ha störst effekt, för att förflytta oss mot en hållbar, klimatneutral riktning.

Vi identifierade att vi behöver jobba med flera frågor parallellt. Det är mycket som hänger ihop, och om vi enbart fokuserar på en fråga i taget riskerar vi att missa andra, väsentliga saker. Därför samlade vi våra krafter runt tre arbetsspår: standardisering av kravkriterier och digitalisering, affärsmodeller för cirkulära interiörer samt informations- och kunskapsspridning.

Förutom det jobbar vi sedan några år tillbaka med att ta fram en branschstandard och rekommendationer till inredningsarkitekter för hur de kan arbeta med hållbarhetsfrågor i sina uppdrag. Standarden är heltäckande, baserad på evidens och andra krav som finns i branschen. Eftersom 100-gruppen är en ideell förening har en del av våra projekt genomförts tack vare samarbete mellan medlemmar och engagemang hos individer och utan någon extern finansiering, medan vissa projekt drivs som forsknings- och utvecklingsprojekt av våra medlemmar.

Nya frågor har växt fram, viktiga för branschen att driva, som till exempel materialfrågor, med stort fokus på trä, en lokal råvara som är förnybar och cirkulär. Företagen har utvecklat sina produkter och tjänster och affärsmodeller, och nya aktörer har dykt upp.

Ingen stor förflyttning kan ske av enskilda aktörer och företag. Det kräver samarbete inom hela branschen och värdekedjan för att det ska ske på riktigt. Inredningsbranschen har genomgått en stor resa, och i dag kan jag lugnt säga att hållbarhet inte längre är ett modeord utan ett alltmer evidensbaserat arbetssätt som växer.

Detta är en krönika. Ståndpunkter i texten är skribentens egna.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration