Nyheter från 2020

 • Att bygga med limträ har aldrig varit enklare

  DEBATT Byggprocesser kan vara komplicerade, inget snack om saken. Men arbetet från planering till sista skruv kan bli enklare med limträ jämfört med andra material. Dessutom kan slutresultatet bli angenämare att vistas i. Det anser i alla fall två erfarna företag som specialiserat sig på att bygga högt, funktionellt och elegant med färdiga element av limträ.

 • Klimatansvar förväntas vid val av förpackningar

  PRESSMEDDELANDE En ny Sifoundersökning visar att fler än åtta av tio tycker att det är viktigt att svenska företag väljer förpackningsmaterial med lågt klimatavtryck. Samtidigt tror endast tre av tio att svenska företag valt förpackningsmaterial för att frakta sina egna varor med klimatet i åtanke.

 • Så går det för träindustrin

  PRESSMEDDELANDE Trots negativa konsekvenser till följd av coronapandemin har svensk sågverksindustri klarat sig bättre än andra stora skogsnationer i inledningen av 2020. Viktiga exportmarknader har avlöst varandra samtidigt som svensk bygghandel ökat sin försäljning jämfört med samma period förra året. Branschorganisationen Svenskt Trä lyfter träindustrins perspektiv i Skogsindustriernas marknadsrapport.

 • Nu möjligt att dimensionera med lättbalkar

  PRESSMEDDELANDE Nu finns även lättbalkar som konstruktionsmaterial i de kostnadsfria dimensioneringsprogrammen från branschorganisationen Svenskt Trä. Både appen Lathunden och dimensioneringsprogrammet på webbsidan byggbeskrivningar.se har uppdaterats med möjlighet att dimensionera med lättbalkar i olika konstruktioner.

 • Digital designhjälp för hemmafixarens vårprojekt

  PRESSMEDDELANDE Branschorganisationen Svenskt Träs kostnadsfria byggbeskrivningar får ny funktion. Nu blir det möjligt att ändra färg, paneltyp och takmaterial i alla 28 utvändiga byggbeskrivningar på byggbeskrivningar.se. Byggprojekten blir mer verklighetstrogna och kan anpassas utefter varje individs eget tycke och smak.

 • Säsongen för limträ är i full gång

  PRESSMEDDELANDE Limträ fortsätter att ta marknadsandelar och jämfört med första kvartalet förra året har försäljningen av limträ ökat med över 6 procent 2020. En av anledningarna är att säsongen för både stor- och småskaligt byggande i limträ startat tidigare i år. De svenska limträtillverkarna tror på fortsatt ökning framöver.

 • Nordiskt samarbete bakom nya handelssorteringsregler av trävaror

  PRESSMEDDELANDE Nu lanserar branschorganisationen Svenskt Trä, tillsammans med Svenskt Trätekniskt Forum, publikationen Handelssorterings av trävaror för de nya gemensamma handelssorteringsreglerna. Reglerna ska ersätta de två tidigare regelverken och ge köpare och säljare ett gemensamt språk för sortering av sågade trävaror.

 • 60 miljoner till världsunik träteknisk satsning

  PRESSMEDDELANDE Finansieringen om 60 miljoner kronor är klar, erfarna forskare och doktorander anställs och en världsunik datortomograf utvecklad för 3D-röntgen av trä levereras snart till laboratoriet vid Luleå tekniska universitet. Satsningen CT Wood, ett nystartat strategiskt forskningsprogram inom träteknik, ska öka samverkan mellan industri och forskning.

 • 11 miljoner till fond som främjar träteknisk utveckling

  PRESSMEDDELANDE Det var med orden ”Jag vill att andra ska få samma chans som jag fick” som Lennart Gabrielsson år 1986 startade den fond som idag ger unga människor möjlighet att driva den trätekniska utvecklingen. Nu donerar sonen Rolf Gabrielsson en del av sitt arv om över 11 miljoner kronor till fonden.

 • Handböckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1–3 uppdaterade till EKS 11

  PRESSMEDDELANDE Nu ges Dimensionering av träkonstruktioner Del 1–3 ut i uppdaterad utgåva, 3:2019, korrigerad enligt Boverkets nya konstruktionsregler EKS 11 (BFS 2019:1). Branschorganisationen Svenskt Träs publikationer används på universitet och högskolor, samt av yrkesverksamma som projekterar bärande träkonstruktioner.

Ladda fler