Nyheter från 2020

  • Därför väljer designstudion Form Us With Love svenskt trä

    PRESSMEDDELANDE Idag väljer allt fler trä i inredning för att gynna det egna och planetens välbefinnande. Designstudion Form Us With Love, FUWL, har valt inredning i svensk furu för lanseringen av en ny produkt och beskriver det som ett bra val ur hållbarhetssynpunkt.

  • Nytt försäljnings- och produktionsrekord för svensk limträindustri!

    PRESSMEDDELANDE Under 2019 ökade försäljningen och produktionen av svenskt limträ till nya rekordnivåer. Det är inte bara positivt för limträtillverkarna. Toppnoteringen är också ett tecken på ökad miljömedvetenhet och att omställningen till ett mer hållbart byggande börjar ta fart.