Unikt samarbete med skogen som referens och med minimal påverkan på naturen skapar ett hem med hög detaljnivå

Under de senaste tre åren har 28-årige Rasmus Larsson spenderat i princip all sin fritid med att bygga på sitt hus i skogen. Tomten där han bygger sitt drömhus ligger i ett område med mycket höga naturvärden, där skogen fått stå opåverkad i över 100 år. Här kan man vandra genom hällmarksskogar, myrmarker och fuktig granskog. Tystnad och stillhet infinner sig och skogens ljud är det som omsluter vid ett besök. Dessutom är platsen rik på fynd från stenåldern. Faktum är att Rasmus väljer att slå ner sina bopålar alldeles närheten av den äldsta kända boplatsen i Stockholms län – närmare 9 000 år gammal.
Rasmus Larsson har utgått från den omgivande skogen i majoriteten av sina val och med målsättningen att göra så lite åverkan som möjligt på naturen. Därför har ingenting av berget sprängts bort och bara några få träd huggits ner för att göra plats åt den 5 x 21 meter långa huskroppen, ritad av formgivaren och inredningsarkitekten Jonas Bohlin i samarbete med arkitekten Hans Murman.
– Rasmus entusiasm smittade av sig, och jag tyckte att tomten var väldigt fin. Dessutom gillade jag hans tanke att bygga utifrån naturens förutsättningar. Det är härligt att få anpassa byggnader till naturen, topografin och floran. Det görs för lite i dag, säger Jonas Bohlin.
Jonas Bohlin kontaktade ganska omgående sin kollega och vän Hans Murman som involverades i projektet. Han har bland annat förvandlat skisser till ritningar och även kommit med förslag kring detaljer och många av husets tekniska lösningar.
– Det som är roligt med Jonas är att vi har ungefär samma förhållningssätt till hur vi ska lösa saker. Att inte spränga, utan att i stället borra ner stålpelare i backen, är exempel på en grundläggning som jag testat på flera hus i fjällvärlden. Mycket handlar om angöring och höjdsättning. Att få huset att landa på rätt plats. Det är här man gör sin stora insats som arkitekt, säger Hans Murman.

Huset vilar på ett ramverk konstruerat av tre ton limträ som i sin tur vilar på höga stålpelare anpassade till den kuperade terrängen. Stommen är tillverkad av KL-trä och Isotimber i samverkan. Isotimber är en svensk uppfinning med bärande och isolerande block, uppbyggda av stående reglar med en tunn plywoodskiva fastlimmad på vardera sida. Tusentals luftkanaler är urfrästa i reglarna, vilket ger bra isolerande egenskaper. Hela konstruktionen är diffusionsöppen och ingen plast används, vilket gör att materialet andas och balanserar fukthalten i väggarna.
– Att bygga med Isotimber är att bygga som man gjorde förr i tiden. Systemet tillåter en fuktvandring i bägge riktningar. Huset kan andas och ingenting stängs  in i väggarna, säger Rasmus Larsson.
För att minimera byggets åverkan på naturen och de lokala vägarna valde Rasmus Larsson att resa stommen med hjälp av helikopter. Montaget krävde 52 lyft, och totalt tog det nio timmar att transportera och montera de ingående elementen.
– Vi har använt helikopter för att transportera byggmaterial ut till skärgården när vi har varit där och jobbat. Det blir lite dyrare, men inte så mycket som man skulle kunna tro. Alternativet hade varit att använda kranbil, men det valde vi bort ganska tidigt, säger Rasmus Larsson.
När husblocken väl var på plats hade Rasmus och flickvännen, tillsammans med familj och vänner, lyckats resa stommen utan att göra en enda skråma på de omkringliggande träden. Att materialet i väggelementen är lätt och att konstruktören optimerat tillverkningsritningarna gjorde att montaget gick smidigt, även på en otillgänglig byggplats som denna.
Hela huset är exteriört klätt med en elegant ramsågad granpanel i varierande bredder. De 9 360 spikar som gått åt för att få upp fasaden har Rasmus slagit i för hand för att varje spik ska sitta perfekt. På insidan sitter ett installationsskikt följt av en borstad, vitlaserad furupanel. Panelen är det genomgående interiöra ytskiktet, både för att få en ljus interiör men även för att skapa helhet.

» NÄR MAN BYGGER TILL SIG SJÄLV ÄR DET PROCESSEN KRING ALLA BESLUT SOM ÄR UTMANINGEN.«

En svag doft av tjära hänger sig kvar runt Skogsvillan och kommer från fasaden som behandlats med tjärvitriol. Den varmgrå kulören fångar upp nyanserna i berg och tallstammar och gör att huset smälter in i naturen på ett självklart sätt. Även faltaket av kärnfuru, med sitt fetare och mer beständiga virke, är behandlat med tjärvitriol.
– Tjärvitriol kommer också från skogen och innehåller de ämnen som trädet själv använder för att skydda sig mot angrepp. Det ger ett naturligt träskydd som står emot fukt, samtidigt som träet kan andas. Vi började med att provmåla en träbit som vi sedan lät ligga utomhus för att se hur kulören utvecklade sig över tid, berättar Rasmus Larsson.
Hängrännorna är inbyggda i taket och avslutas med u-balkar i cortenstål. Det är en av många eleganta lösningar som vuxit fram under resans gång. För Rasmus Larsson har Ängsvillan, som Jonas Bohlin ritat och byggt till sig själv i Nacka, varit en stor källa till inspiration. Även här är byggnadernas form, volymer och detaljer sammanflätade med naturen, jord och himmel, ljus och topografi.
– Jag är tacksam över att Jonas och Hans velat vara delaktiga och ritat Skogsvillan till mig. Det har varit ett stort ansvar att få förverkliga deras idéer. De har gett mig sitt förtroende och litat på att jag skulle få ihop det, säger Rasmus Larsson.
Husets paradnummer är det kombinerade köket och vardagsrummet som är öppet i nock med en takhöjd på 7 meter. Här ligger ett kilsågat furugolv där 22 plankor à 10,3 meter lagts omväxlande med rot- mot toppända. Det stora fönsterpartiet bjuder in naturen, och för att tona ner de vita träpartierna har Rasmus, på inrådan av Jonas Bohlin, klätt dem med kopparplåt som kommer att
ärga över tid.

Rasmus Larsson menar att det alltid lönar sig att måna om detaljerna och att det har varit en fördel att huset fått växa fram över tid. Det har gjort att han inte behövt kompromissa i sin hantverksmässiga insats. Inte heller skynda på alla de beslut som behövt tas under resans gång.
– Från början var jag kanske lite väl optimistisk. Då trodde jag att det skulle räcka med en byggtid på ett och ett halvt år. När man bygger till sig själv är det själva processen kring alla beslut som är den stora utmaningen.
Än återstår några detaljer innan Rasmus och hans flickvän Anna kan flytta in i sin skogsvilla. Bland annat ska ett kök platsbyggas och så behöver de fundera över hur anslutningen mellan hus och tomt ska se ut.
– Det har varit inspirerande med en duktig, noggrann och hantverkskunnig beställare som vill ha hjälp med att ta ut svängarna. Jag uppskattar också samarbetet med Jonas som är en erfaren och duktig kollega. Vi har sporrat varandra och diskuterat och prövat lösningar som är slagkraftiga och lite annorlunda. Jag vill tro att Rasmus har fått ut mycket av vår samlade erfarenhet, säger Hans Murman.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration