Varför är virke från Norrbotten så populärt i Japan?

Foto: Stenvalls Trä

Sågverksföretaget Stenvalls trä i Norrbotten exporterar allt mer av sitt virke utomlands, och då i huvudsak till Japan. Därifrån kommer också bolagets största kund, familjeföretaget Meiken som producerar limträ.

Hallå där Roger Bergman, marknadschef på Stenvalls trä. Varför vill japanerna ha virke från er? Är det något speciellt med de norrländska träden?

– Ja, det är det väl. Japanerna mäter trä mest på styrka och vår furu är mycket hållfast. Träden här uppe växer långsamt och får hög densitet och då blir det starkt.

Hur gick det till när ni tog er in på den japanska marknaden?

– Vi har faktiskt levererat virke dit i ungefär 25 år, men i början var det små volymer. Efter jordbävningen 2011 ökade kraven på hållfastheten i byggnationer i Japan. Då fick vi kontakt med Meiken, som ville köpa råvara till sitt limträ.

Används virket bara till limträ?

– Nej, man bygger även två- och trevåningshus, men främst gör de alla möjliga limträkonstruktioner. Meiken tillverkar stående stolpar och liggande balkar, där balkarna måste ha särskilda hållfastkrav för att klara vissa påfrestningar, framför allt vid jordbävningar. Men det är även vind och snö; det kan ju snöa åtta meter på vissa ställen. Så de har många element att ta hänsyn till.

Hur mycket virke säljer ni till den japanska marknaden?

– Vi levererar idag runt 200 containers per månad. Det blir ungefär 80 000–90 000 kubik på årsbasis, så det är en hel del. Vi hoppas också kunna fördubbla produktionen när vårt nya sågverk i Sikfors är färdigbyggt. 160 000 kubik ska inte vara omöjligt, beroende på marknaden och vad kunderna vill ha.

Hur mycket diskuteras hållbarhet ur ett miljöperspektiv i Japan?

– För fem år sedan pratade man i Japan om hållbarhet som ”styrka” – att träet ska hålla för starka vindar eller jordbävningar. Nu blir det allt vanligare att företag vill ta ansvar i klimatfrågorna. Att det ska vara hållbart miljömässigt. Vi måste bygga i trä om vi ska klara våra klimatmål – fler och fler länder börjar förstå att det är vägen att gå.

Intervjun är gjord av Skogsindustrierna, du kan också läsa den här.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration