Den miljövänliga möbelfabriken

ARTIKEL Norska möbeltillverkaren Vestre har tagit hållbarhet till en extra nivå. Visionen är att alla deras möbler ska hålla för evigt. Nu har de byggt världens mest hållbara möbelfabrik av trä – en spektakulär propellerliknande byggnad som blivit en attraktion i sig.

När mångfaldigt prisade arkitektbyrån BIG fick frågan om de ville bygga Vestres nya möbelfabrik i Magnor i Norge var de först tveksamma.

– Vanligtvis jobbar vi inte med fabriker. Men när vi förstod att Vestre ville göra något helt annat än en vanlig fabrik, både designmässigt och hållbarhetsmässigt, och att vi skulle få stor frihet i utformningen av den nya byggnaden så avgjorde det saken, säger Viktoria Millentrup, arkitekt och projektledare för byggnaden.

Den nya, spektakulära möbelfabriken som fått namnet The Plus är vackert belägen mitt i skogen nära den lilla byn Magnor med 900 invånare. Byggnaden är utformad som ett plustecken – eller snarare en propeller med fyra vridna vingar som landar ovanpå varandra i mitten. Att byggnaden ser ut som den gör är ingen slump – designen har en nära koppling till de fyra produktionsenheterna med träbearbetning, målning, montering och lager.

– När vi väl förstod hur flödet såg ut blev det ganska självklart hur vi skulle designa byggnaden, berättar Viktoria Millentrup.

Lösningen bestod av att skapa en separat flygel för var och en av de fyra produktionsenheterna och därefter knyta ihop dem med en rondell i mitten. På andra våningsplanet finns kontoret med 360 graders överblick över produktionen och strålande utsikt över den omgivande skogen.

– Eftersom byggnaden är helt symmetrisk har vi målat maskinerna och golven i varje enhet i olika färger så att det ska bli enklare att orientera sig. Många blev nog lite förvånade när de upptäckte att de skulle jobba med färgade maskiner – inte minst i den röda delen som snarare blev rosa, säger Viktoria Millentrup med ett leende.

Kopplingen till naturen och den omgivande skogen är viktig. Runt fabriken finns flera naturstigar som nu knutits ihop och leder fram till den. Väl där kan man klättra upp på den 14 meter höga byggnaden via trappor som löper längs med två av de fyra vingarna.

– Genom att gå upp på ena sidan och ner på den andra blir det som att bestiga ett litet berg. Och det här är något man kan göra oavsett tid på dygnet. Vi vill att byggnaden ska vara tillgänglig och öppen för alla, som en del av allemansrätten och vårt skandinaviska arv, säger Viktoria Millentrup.

Fasadens jättelika glaspartier gör att man kan se rakt ut i skogen var man än befinner sig inne i byggnaden. På samma sätt kan besökare titta in i den färgglada fabriken och se vad som pågår där. När fabriken är öppen kan man dessutom ta sig ner på den öppna gården i mitten av den, där det också finns en utställningsyta.

– Som en lekfull detalj har vi gjort en rutschkana från toppen och ner till marken, där man landar mjukt i skogen. Med en fallhöjd på 14 meter är den till och med Norges högsta rutschkana, berättar Viktoria Millentrup.

I skogen runt fabriken har man skapat en slinga med konstinstallationer, skyltar med dikter och storskaliga utomhusmöbler från Vestre – bland annat ett 30 meter långt knallrosa picknickbord. Området kommer nu att fortsätta utvecklas med nya möbler och installationer. Ambitionen är att skapa ett utflyktsmål för alla åldrar, vilket det redan hunnit bli trots att fabriken öppnade alldeles nyligen.

Arkitekt Viktoria Millentrup
» VI HAR MÅLAT MASKINERNA OCH GOLVEN I OLIKA FÄRGER.«

– Genom att bjuda in besökare vill vi inspirera andra och visa den yngre generationen att industrin kan vara en attraktiv, miljövänlig och hållbar arbetsplats, säger Marianne Preus Jacobsen, projektledare och del av den familj som äger Vestre.

Bakom beslutet att bygga den nya fabriken låg den kraftiga tillväxt som Vestre haft de senaste tio åren. Fabriken i Torsby började bli för liten, samtidigt som man ville plocka hem och ta kontroll över delar av verksamheten för att effektivisera den. I samband med det ville man också passa på att ta ytterligare kliv på hållbarhetsområdet. Som ett led i det valde man att som första möbelföretag i världen certifiera sig enligt BREEAMS högsta nivå, BREEAM Outstanding. Inom många områden valde man dessutom att gå ännu längre än så och överträffa de uppsatta målen med råge.

– Världen har bråttom. Om vi ska klara klimatmålen krävs det att några går före och visar vägen. Vi är en liten aktör, men vill gärna inspirera andra att göra samma sak – för om vi kan klara det kan andra också göra det. Därför är vi också helt transparenta med det vi gör och delar gärna med oss av våra erfarenheter, säger Marianne Preus Jacobsen.

En viktig hållbarhetsfaktor blev att satsa på trä som konstruktionsmaterial. Den bärande konstruktionen består huvudsakligen av 54 limträbalkar, vardera 180 centimeter höga och 22,5 meter långa, och ungefär dubbelt så många pelare av limträ. I varje produktionshall finns 12 balkar som bär upp taket och som tar emot de vertikala lasterna, medan väggarna av KL-trä står för alla vindkrafter och byggnadens globala stabilitet. Utöver det finns ytterligare fyra grova balkar som bär upp taket i mitten av byggnaden.

I de fyra flygelbyggnaderna består den bärande konstruktionen helt av trä. Men i kärnan i mitten har man kompletterat med åtta stora och åtta små stålbalkar. Dessa återfinns i första våningens tak, som de fyra vingarna vilar på.

– Vi övervägde att ha trä här också, men balkarna hade blivit så oerhört stora att vi valde att inte göra det, säger Magnus Holm Andersen, projektchef för Woodcon som ansvarat för träkonstruktionerna i byggnaden.

En intressant detalj i projektet är att alla rör och kablar samt ventilation är dolda antingen i golvet eller i de tre meter breda teknikutrymmen som löper längs med varje produktionshall. På så vis får man en ljus och luftig fabrik som är ren på all annan teknik än själva maskinerna.

– Korridoren fungerar stabiliserande och utgör en del av den bärande träkonstruktionen, säger Magnus Holm Andersen.

Trä utgör även en stor del av det synliga uttrycket, både invändigt och utvändigt. Utöver de stora glaspartierna består fasaden av lärk som bränts enligt en äldre metod som gör den i princip underhållsfri. Invändigt består väggarna huvudsakligen av KL-träskivor.

– Sammantaget består hela den bärande konstruktionen av 95 procent trä, säger Magnus Holm Andersen.

Projektledare och delägare Marianne Preus Jacobsen
» VI BEHÖVER INTE SÄTTA PÅ VÄRMEN FÖRRÄN TEMPERATUREN KRYPER NER MOT FEM GRADER.«

De samlade åtgärder som gjorts har lett till att The Plus genererar 55 procent mindre växthusgaser än en traditionell fabrik. Det innebär att man redan nu når upp till EU:s krav om att minska utsläppen med 30 procent till 2030. En av åtgärderna för att nå dit var att konstruera byggnaden som ett passivhus. Tack vare byggnadens extra skal kan mer än 95 procent av energin återanvändas. Dessutom kan man återanvända en hel del av den överskottsvärme som bildas i produktionen.

– På så vis behöver vi inte sätta på värmen förrän temperaturen kryper ner mot fem grader, berättar Marianne Preus Jacobsen.

Stora delar av taket är också täckta med solpaneler, totalt 888 stycken. Sommartid innebär det att fabriken kan köra helt på egentillverkad energi, och på årsbasis genererar anläggningen mer än 250 000 kWh.

Även fönstren är anpassade för att minimera energiåtgången.

– En av utmaningarna med BREEAM-certifieringen var att få tillräckligt energieffektiva fönster och samtidigt så mycket dagsljus som vi ville ha. Där fick vi skruva lite på storleken och välja lite mindre fönster än vi först hade tänkt, berättar Viktoria Millentrup.

Byggnaden innehåller också flera cirkulära inslag, till exempel att återanvända den relativt stora mängd vatten som används i produktionen.

– I första hand handlar det om ståldelar som ska tvättas och kylas ner efter att de har varmförzinkats. Då gör vi det i ett slutet system där vi kan rensa vattnet på kemikalier, ta vara på värmen och energin och återanvända vattnet igen, berättar Marianne Preus Jacobsen.

Ett annat cirkulärt inslag är fönstren som till stora delar tillverkats av återvunnet aluminium och glas. Delar av det trä som används i den bärande konstruktionen kommer från de träd som behövde avverkas för att ge plats åt den nya byggnaden. Platsen skulle först användas för en annan större exploatering, vilket hade resulterat i att man behövt fälla 30 hektar planterad furuskog. Nuvarande lösning har gett ett betydligt mindre fotavtryck, där man lämnat träden kvar ända in på husknuten.

– Platsbristen när vi skulle bygga var en av de största utmaningarna. På grund av det var vi tvungna att montera tre av flyglarna först och därefter området i mitten och den sista flygeln. De små toleranser vi hade gjorde att det blev extra svårt. Men trots att byggnaden är 135 x 135 meter blev den största avvikelsen ändå inte större än 12 millimeter, berättar Magnus Holm Andersen.

En annan utmaning var tiden. När Woodcon kom på plats hade de 15 veckor på sig att få hela träkonstruktionen på plats.

– För att få till en sådan precision krävs duktiga leverantörer och bra material som vi fått från Moelven och Stora Enso. Dessutom har vi egna anställda montörer som är extremt noga och ändå kan hålla farten uppe, säger Magnus Holm Andersen.

En annan viktig aspekt av projektet handlar om biologisk mångfald. En stor del av de små buskar och växter som tidigare fanns på platsen där fabriken ligger har i stället planterats uppe på taket. Biologisk mångfald har dessutom fått en plats i det egna produktutbudet, där den nyligen lanserade möbelserien för insekter, fåglar och smådjur i stadsmiljö vann Danish Design Award 2022.

Annars handlar den egna tillverkningen främst om hållbara utemöbler i stadsmiljöer.

– Vi ser att man måste producera på ett helt annat sätt än tidigare, så att man kan anpassa och reparera produkterna och använda dem igen och igen. Vår vision är att inte tillverka en enda produkt som inte håller i evighet, säger Marianne Preus Jacobsen.

För att kunderna ska veta vilket avtryck företagets produkter ger gör man dessutom miljö- och klimatdeklarationer på produktnivå.

– Transparens är alltid viktigt. Om man sticker ut hakan ska man också kunna svara på kritiska frågor. Just nu har det varit några som frågat om den nya fabrikens placering och hur logistiken ser ut. Kan det verkligen vara miljövänligt att placera sig mitt ute i skogen? Men då kan vi berätta att fabriken ligger alldeles nära en Europaväg och att det heller inte är långt till svenska gränsen och vår fabrik i Torsby. Dessutom är alla våra transporter helt koldioxidneutrala, säger Marianne Preus Jacobsen.

I dagsläget jobbar ungefär 30 personer på den nya fabriken och 40 under högsäsong, men den är dimensionerad för totalt 70 medarbetare. En av medarbetarna är produktionsledaren Pierre Öberg som jobbat där sedan april.

– Att jobba här är helt fantastiskt. Kärnvärdena kring hållbarhet, miljö och medarbetaren i centrum bidrar till en väldigt bra kultur som gör att man känner sig välkommen. Och så är det så ljust och luftigt och fint, med väggarna i trä och skogen som bara är fem meter längre bort på andra sidan glasfasaden, säger han.

Viktoria Millentrup tänker på sin pappa som jobbade 20 år i en fabrik där det inte fanns några fönster.

– Arbetsplatsen är en så viktig del av ens liv och hälsa. Därför känns det fantastiskt att få vara med och skapa en ny sorts fabrik där människor trivs och inte bara måste utan också vill jobba.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration