Varför återbrukar ni fönster?

På Friedländergatan i Göteborg byggs nu en ny förskola – men helt ny är den inte. Flera komponenter, bland annat fönstren, är återbrukade. Derome är både totalentreprenör för projektet och tillverkaren av de nya planelement som behövs för bygget.

Hallå där, Amanda Larsson, hållbarhetsansvarig inom Derome. Varför återbrukar ni fönster?

– Det är en bra lösning för att sänka klimatavtrycket, dessutom är det kostnadseffektivt. De här fönstren hade sparats vid nedmontering av ett annat hus i Göteborgs stad och lagrats i väntan på en ny byggnad. Vi har nu säkerhetslaminerat dem så att de uppfyller kraven för en förskola, och målat om dem för att förlänga hållbarheten.  

Hur stor är klimatnyttan av att använda återbrukade fönster i en ny byggnad?

– Vi har inga exakta värden, men det gör väldigt stor skillnad. Fönster har högt klimatavtryck vid råvaruuttag och nytillverkning, hela processen fram till en färdig produkt är omfattande. När vi istället återbrukar försvinner alla produktionsdelar fram till transport, ytbehandling och montering. Det är en stor miljöbesparing.

Vilka fler komponenter i förskolan är återbrukade?

– Det är en hel del kvar från den ursprunglig byggnaden. Vi gjorde en grundlig inventering innan arbetet påbörjades för att se vad vi kan återbruka och vad som är rimligt att göra. Vi återanvänder nu bland annat takplåten, frånluftskanalerna och 80 procent av grunden från ursprungsbyggnaden.  

Har ni stött på några utmaningar under arbetet?

– När vi bygger med återbrukade produkter eller utför en nedmontering så ser processen lite annorlunda ut än när vi bygger helt nytt. Vi måste vara mer varsamma vid demontering, eftersom varje beståndsdel måste granskas var för sig. Det kan också ta längre tid, eftersom man kan stöta på överraskningar som inte förkommer vid nyproduktion.  

– I det projektet har vi också behövt anpassa vårt byggsystem. I vanliga fall monteras fönster direkt i fabriken och sedan levereras byggnadens komponenter som helheter. Nu har vi haft en annan logistik och monterat fönstren efter att väggarna uppförts.  

Brukar det finns återbrukat material att tillgå när ni behöver det?   

– Derome bygger industriellt. Vi behöver ett jämt inflöde av produkter och komponenter av bra kvalitet och med rätt dimensioner. Att få tag på återbrukade komponenter i den storskaliga omfattning som vi behöver, är en utmaning och en stor fråga i branschen.

Om Derome: 

Derome är Sveriges största familjeägda träindustri, med verksamhet från skog till färdigt hus. 

Intervjun är gjord av Skogsindustrierna, du kan också läsa den här. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration