Nyheter från 2016

 • ”Dags att se möjligheterna med trä”

  Just nu skapas spännande och vackra träbyggnader runt om i världen. Hur står sig Sverige i den internationella konkurrensen? – Min känsla är att vi bygger tryggt och traditionellt, men att vi kunde våga vara ännu mer nyskapande, säger Roberto Crocetti, professor vid Lunds Tekniska Högskola och en av föreläsarna på Svenskt Träs seminarium Ingenjörsmässigt byggande i trä i Göteborg 18 oktober.

 • Första godkända tillverkaren av Certifierad Målad Panel – CMP

  CMP-systemet är en branschstandard etablerad av Svenskt Trä i ett nära samarbete med svensk sågverks- och färgindustrin samt experter inom områdena trä och färg. I början av september godkändes det första måleriet för tillverkning av Certifierad Målad Panel – CMP. Svenskt Trä är mycket positiva till att medlemsföretaget Sveden Trä AB i Vansbro är först ut att certifieras enligt CMP-systemets regelverk och nu är fler målerier på gång.

 • Rekordstort intresse för svenska trävaror i Kina

  Exporten av sågade trävaror från Sverige till Kina har ökat dramatiskt de senaste åren. Under China Global Wood Trade Conference (GWT) i Wuhan 13-14 september kunde de svenska sågverken och branschorganisationen Svenskt Trä konstatera att intresset för svenska trävaror är rekordhögt och att de aktiviteter man genomfört i Kina gett resultat.

 • Låg kunskap om limträets höga brandmotstånd

  Limträ har unika egenskaper som gör att materialet står emot brand bättre än många andra konstruktionsmaterial, men det är ett faktum som många i byggbranschen inte känner till. – För att få ännu fler att använda limträ i stora konstruktioner måste vi fortsätta att sprida kunskap om materialets användning och egenskaper, till exempel vid brand, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på Svenskt Trä.

 • Ny professur i träbyggnadsteknik på Chalmers

  Chalmers Tekniska högskola inrättar en ny professur i träbyggnad. Professuren ska leda forskning och forskarutbildning vid Chalmers inom träbyggnad med särskild inriktning på konstruktionsteknik. Syftet är att föra upp forskningen kring träbyggnad på Chalmers till en internationellt framstående nivå.

 • Stor nyfikenhet på svenskt trä på möbelmässa i Västra Kina

  Efter att ha varit aktiva flera år på Kinas östkust i städer som Shanghai och Guangzhou, har branschorganisationen Svenskt Trä nu deltagit i en möbelmässa i Chengdu, i västra Kinas inland. Chengdu är ett potentiellt viktigt tillväxtområde för svensk sågverksexport och syftet med Svenskt Träs monter var att inspirera och informera den kinesiska möbelindustrin om svenskt trä samt att skapa kontaktyta mellan dem och representanter från svenska sågverksföretag.

 • Nya publikationer förenklar handelssortering av sågade trävaror

  Sedan mitten av 1980-talet har den nordiska sågverksindustrin deltagit i det europeiska harmoniserings- och standardiseringsarbetet för att utveckla normer som redovisar träets egenskaper och användningsområden baserat på ett objektivt och vetenskapligt underlag. Som en del i det arbetet lanserar branschorganisationen Svenskt Trä två nya publikationer om handelssortering.

Ladda fler