Trä tar plats i staden - Cederhusen

ARTIKEL Allt fler genomtänkta projekt av trä tar plats i våra städer. Projekt i flera typologier som är unika och sticker ut, samtidigt som de förhåller sig till det urbana utan att tränga sig på. I takt med att staden växer och förändras blir trä en del av den nya identiteten.

Cederhusen som nu växer upp i Hagastaden är Stockholms första stora flerbostadshus av KL-trä och ett av världens största trähusprojekt i innerstadsmiljö. Totalt byggs 245 lägenheter i de två kvarteren Bologna och Humboldt som består av fyra bostadshus med 10–13 våningar. Husen uppförs i fyra etapper, och våren 2022 stod de båda husen i kvarteret Bologna färdiga för inflyttning. Under hösten har Folkhem startat byggnationen av resterande två hus i kvarteret Humboldt. Den här gången tillsammans med Byggpartner som totalentreprenör och Stora Enso som materialleverantör. Cederhusen Bologna blev av tidningen Byggindustrin tidigare i år utsett till »Årets bygge 2022« i kategorin bostäder.

Med sina kringbyggda innergårdar och högdelar i form av torn som reser sig ut mot Norra stationsparken ansluter de två kvarteren till stadsmönstret i området. Husens fasader är en tolkning av Stockholms klassiska stenstadsarkitektur med dess tydliga ordning och uppbyggnad. I Cederhusen har puts och sten bytts ut mot trä i sockelvåning, fasad och takfris. De röda och gula cederspånen i fasaden påminner om en fasad av puts eller tegel.

– Vi har lagt mycket tid och kraft för att hitta ett språk i arkitekturen som pratar med stenstaden. Byggnader i stenstaden präglas av att fönster oftast är hål i en muryta som känns homogen. Cederspånen i fasaden är vår tolkning av murade eller putsade ytor, säger Josef Eder på General architecture som tillsammans med John Billberg är arkitekten bakom Cederhusen.

Den största utmaningen i projektet har varit att bygga ovanpå de tre tunnlarna som leder E4/E20 under Hagastaden, vilket innebär komplexa förutsättningar för laster och grundkonstruktion. Här var trähusens lätta vikt en förutsättning för att byggrätten skulle kunna nyttjas i sin helhet.

– Även om grundläggningen har påverkat hela husets uttryck tycker vi att det ibland kan vara bra att behöva förhålla sig till begränsningar. I Cederhusen har konstruktionen och arkitekturen gått hand i hand och resulterat i en klassisk planlösning, där rummen är tydligt avgränsade med varandra sida vid sida. Det är en liten flirt med den klassiska våningen i Vasastan, säger John Billberg.

Interiört har Josef Eder och John Billberg arbetat för att hitta en balans mellan träet och andra material, även om frågan om det gick att exponera massivträet invändigt kom upp tidigt i diskussionen.

– Vi har velat göra rum som är relativt neutrala där vi låter trägolv, listverk och olika slags träinfattningar förhöja känslan av trä. Interiöra väggar i massivträ kräver mycket av de boende. Därför har vi nöjt oss med att exponera trästommen i trapphus och hisshallar där KL-träet är extra tjockt för att klara inbränningskravet.

Just brandfrågan har varit viktig, speciellt i en tätbebyggd stadsdel som Hagastaden. Här har stränga lagkrav angett hur man ska bygga brandsäkert, och olika lösningar har bedömts av Stockholms brandförsvar och en erfaren brandkonsult. Det har resulterat i att alla utrymmen i huset är sprinklade, cederspånen i fasaden och skivorna bakom är delvis brandimpregnerade och mycket av det synliga träet inklätt i gips.

Arkitekt Josef Eder
» TRÄHUS TILLFÖR EN MJUKHET FÖR DE BOENDE I OMRÅDET.«

– Så här i efterhand har vi verkligen förstått betydelsen av trähus i Hagastadens höga och täta miljö. Det tillför en ytterligare dimension i form av en mjukhet för de boende i området och för stadsmiljön som helhet, säger Josef Eder.

Anna Ervast Öberg, affärs- och projektutvecklingschef på Folkhem, berättar att intresset för projektet har varit mycket stort och att de första lägenheterna som kom ut på marknaden såldes betydligt snabbare än beräknat. Här har det inte varit priset och läget som gjort att man gått vidare i köpprocessen. I stället är det arkitekturen och det faktum att husen är byggda av trä som varit avgörande.

– Man pratar ofta om att trä bidrar till att skapa en varm och ombonad inomhusmiljö. Nu ser vi att det fungerar även när man vänder ut och in på husen och bjuder stadsrummet på samma känsla. Träfasaden gör ett jättebra jobb med att föra in en mjukhet och värme i området.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration