Smakfullt i militärisk miljö

Restaurang i Hemsö, Sverige av Sweco architects

UNDER KALLA KRIGETS dagar var fästningen på ön Hemsö i Ångermanälvens mynning en statshemlighet. Sedan stängningen på 1990-talet har den i stället blivit museum och ett uppskattat utflyktsmål. »En förfinad barack« blev ledordet när Sweco Architecture designade en ny restaurangbyggnad för anläggningen på uppdrag av Statens fastighetsverk. Militärkasern är inte det första ordet man tänker på vid åsynen av den glasade fasaden med sin vinklade framsida, men arkitekterna vill gärna lyfta fram hur militärarkitektur ofta kamouflerar sig och försvinner in i bakgrunden. Mot landsidan är restaurangbyggnaden insprängd i urberget.

Interiören domineras av askparketten och den stående granpanelen, som får liv tack vare brädornas varierade bredd. Men huvudattraktionen torde ändå vara utsikten mot vattnet genom de stora glasytorna. Konstruktionen bärs upp av limträbalkar, som också ger stöd åt den komplicerade, plockepinnliknande takkonstruktionen med rejält taksprång.«

w| sweco.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration