Cirkulärt garage

Parkeringsdäck i Växjö, Sverige av Liljewall arkitekter

Parkeringshus må vara praktiska för bilister, men de är sällan anpassade för fotgängare. Bilarnas framkomlighet prioriteras ofta framför männi-skornas. Men med det nya parkeringsdäcket i Växjö blir det ändring på det. Här har arkitekterna tagit fasta på tanken att byggnaden snarare är en del av landskapet än ett hus, och med ett raster av 424 trälameller återspeglas skogens trädstammar i fasaden, allt i ett repetitivt mönster. Garaget är en kraftigt dimensionerad pelar-balkkonstruktion av limträ. Tack vare det mjuka, varma limträet bildas en visuell kontrast och ett intressant skuggspel mot betong, stål och asfalt. 

Byggnaden fungerar som ett landmärke och en paviljong med parkkänsla, som på kvällen lyses upp. Tack vare det övre planets terrass kan även fotgängare stanna till en stund, blicka ut över landskapet och njuta av utsikten som parkeringsplatsen erbjuder. Dessutom är byggnaden konstruerad för att vara demonterbar om behoven förändras.

Läs mer på liljewall.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration