Massiva väggar i säregen form

Villa i Sydtyrolen, Italien av Pedevilla

För drygt två år sedan, i slutet av oktober, drog en kraftig storm genom Enneberg i Sydtyrolen, och många träd föll. Delar av det virket återfinns i dag i en av områdets villor. Konstruktionen till de tre våningarna är helt och hållet gjord av de granar som då föll och som har kapats till 60 millimeter tjocka plankor. Timret har därefter utan lim fogats samman till 360 millimeter tjocka väggar. Tack vare den väl tilltagna tjockleken behövs ingen extra isolering. Det interiört synliga lagret av de massiva elementen består av handhyvlat pinjeträ som formar innerväggen. Fasaden och taket upplevs integrerad med sin klädsel av handkluvet takspån av lärk. Det skapar en monolitisk silhuett i landskapet. 

Även grunden av betong är från trakten, med dolomitsten hämtad från den närliggande bäcken och utblandad med tomtens eget termiska vatten. För att ytterligare markera den lokala prägeln på byggnaden har endast hantverkare från dalen anlitats, och stor vikt har lagts vid lokala byggmetoder, ett sätt att lyfta ortens kultur och bevara tusenårig kunskap.

Läs mer på pedevilla.info

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration