133 lägenheter med gedigen koppling till hållbarhet

Botanikern i Uppsala av Axeloth arkitekter

133 lägenheter med trä i centrum och gedigen koppling till hållbarhet ska ge ökad biologisk mångfald och gemenskap

Doften av trä smyger sig in i kvarteret Botanikern. Projektet är som sprunget ur skogen, där formen är skulpterad som ur ett träblock med slät fasad som står stolt åtta våningar högt. Uppsala kommun bestämde sig tidigt för att sätta ambitionen högt för det nya bostadsområdet Rosendal och att uppmuntra hållbart byggande, gärna av trä. Här har Axeloth arkitekter och byggherren Genova Property Group skapat ett bostadshus med 133 lägenheter i varierande storlek. Att välja trä – från stomme till fasad – bjuder på en rad miljöfördelar, men även kvaliteter för oss människor.

– Det finns en taktil skala i ådringen. Trä som konstruktionsmaterial känns väldigt sunt, och man får en bra ljudkvalitet i lägenheterna genom att använda trästomme. Det finns något grundläggande mänskligt i att veta vad man har för material nära kroppen. En genuin och gedigen träbyggnad med trä­stomme bidrar till en sundhet och ett väl­befinnande i huset, säger Maria Axelsson, ansvarig arkitekt i projektet på Axeloth arkitekter.  

Botanikern gör skäl för sitt namn. Gröns­kan praktiskt taget växer ut ur byggnaden med dedikerade gröna hålrum i fasaden, växtlighet på den gemensamma takterrassen och på gården. Husen har biotoptak, med bikupor, och på gården finns odlingslådor. Att bygga med en fasad av värmebehandlad ytterpanel av furu och gran blev ett självklart val, med inspiration från områdets närbelägna furulundar. Men volymernas form kom sig ur en vilja att tänka utanför konventionella ramar. 

– Vi ville försöka dra trähuskonceptet till en ny nivå och inte bara använda vedertagna gestaltningsgrepp. Därför provade vi olika metoder som staplade funktioner eller uttryck, men valde att utgå från tanken om ett träblock som ett metaforiskt grepp och karva ur den ytan för att få till det sociala skiktet – zonen där vi låter mänsklig aktivitet vara synlig i form av bland annat balkonger, säger Maria Axelsson.

Balkongerna mot gatan har bara ett diskret glasräcke och varvas med de gröna rummen i fasaden, vilket ger fin rytm. Stommen är en blandning av limträpelare av gran i samverkan med bärande väggar och bjälklag av KL-trä. KL-träelementen består av gran i ytterlagren och furu i de inre lagren och har levererats av Skonto Prefab. Att bygga av trä var en önskan och ett mål för alla parter, men det tog tid att landa i beslutet. 

– Vi valde att satsa, men kastades länge fram och tillbaka i besluten. Processen var lång, och vi undrade om det verkligen gick att fullfölja önskemålet från kommunen. Vi visste att med en trästomme så krävs en ut­ökad projektering, med fullskaliga prover för ljud och brand, eftersom det inte finns samma erfarenhet av att bygga i trä som i betong, säger Henrik Enström på Genova Property Group.

Genom att avstå från att bygga gästlägenheter och liknande skapades utrymme i budgeten att satsa på massivträstomme. De tekniska detaljerna var en utmaning, och Maria Axelsson nämner särskilt hur de bland annat studerade bjälklagens uppbyggnad för att lösa brandsäkerhets- och ljudkraven. De landade i att använda ett uppstolpat bjälklag, även kallat avisolerat övergolv, som innebär att innergolvet stolpas upp från bjälklaget för att bryta stomljud. I den högsta delen av kvarteret – den om åtta våningar – är entrévåningen av betong av brandsäkerhetsskäl, på rekommendation från brandkonsulten.

I ett flerbostadshus är det viktigt för gemenskapen att skapa ytor där grannar kan mötas, och i kvarteret finns flera sådana. Den gemensamma takterrassen har en alldeles
särskilt viktig funktion.

– När man går upp på en takterrass är man redan positivt inställd till umgänge, vilket gör det lättare att prata med grannarna. En gårdsmiljö kan vara en plats man passerar när man ska till jobbet eller hämta sin cykel. Då är man kanske inte upplagd för det sociala, att stanna till och prata. En takterrass kan därför bidra med flera sociala aspekter, säger Maria Axelsson. 

På gården finns även gemensamma ytor för att förvara trädgårdsredskap eller meka med cyklar. Samtliga lägenheter har generöst tilltagna fönster som knyter samman ute och inne, och den ombonade och naturliga nordiska stilen märks även i material och färgsättning. Förutom Axeloth arkitekter så har Note Design Studio varit involverade, och de har arbetat interiört med varsin del av projektet.

– Vi hade egentligen en bild av det här som två olika hus. I det ena hade vi utformat de mindre lägenheterna riktade till en yngre målgrupp och i de tre andra trappuppgångarna riktade vi oss till en varierad, men delvis äldre, målgrupp med större lägenheter, säger Maria Axelsson.

I de trapphus där lägenheterna är större har Axeloth arkitekter skapat ett trapphus med ribbad panel av ädelträ, och inne i lägen­heterna har de tagit fram en nordisk, sober och tidlös färgskala med vitt, grått och blått och med accenter i svart. I den andra delen av huset – med mindre lägenheter – har Note Design Studio arbetat med toner av sand, dovgrön, dimblå och terrakotta.

– Vi vill alltid utgå från människan, och vi behöver färg. Med inspiration från naturen och våra stadsmiljöer försöker vi alltid återskapa det naturliga. Det finns alternativ till det vita. Här skapade vi en naturlig och harmonisk palett som poppar lite i det dimblå köket, säger Daniel Heckscher, inredningsarkitekt och partner på Note Design Studio.

För att få en mer ombonad helhet har väggar, tak och lister målats i samma kulör, vilket gör att man slipper den skarpa kontrast som blir med vita lister och vitt tak i förhållande till en färgsatt vägg. När det gäller att knyta an interiören till träpanelen på utsidan så har det varit naturligt att möta upp i såväl färgval som att ta in trä i de gemensamma utrymmena.

– Vanligen vill vi ha så mycket som möjligt synligt av en träkonstruktion, men ibland gör begränsningar att man tappar en del av uttrycket, och därför har vi också valt att komplettera och addera träkänslan med olika typer av träfaner i de allmänna utrymmena, säger Daniel Heckscher.

Fler träprojekt blir det framöver, det tror både Maria Axelsson och Henrik Enström. Axeloth arkitekter utreder just nu fler bostadshus med träbyggnadsteknik, och även fastighetsbolaget undersöker nya möjligheter för framtiden.

– Trä är ett mycket trevligt material att jobba i, de som yrkesarbetar på plats får lättare lyft och det absorberar ljuden bättre. Det är en härlig miljö att utföra arbete i, och det är en härlig känsla att veta att man bor i ett trähus. Rent krasst så är det önskvärt att fler bygger i trä. Det som gör det kostsamt är ju att det inte finns så gott om färdiga lösningar ännu. Nu måste vi delprojektera allting, men ju fler byggherrar som väljer trä, desto snabbare kommer färdiga lösningar ikapp, säger Henrik Enström.

text Ellinor Thunberg

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration