Bevarade träd i stadskärnan skapade lekfull förskola

Redbridgeskolan i Lissabon, Portugal av ARX Arquitectos

Mitt i Lissabons populära bostadskvarter smyger sig en förskola av furu in i stadsbilden. Byggnaden är anpassad till den speciella tomten och formad för att bevara de träd som fanns där.

Exteriörens röda, pigmenterade zink låter den nya förskolan smälta in bland de putsade fasaderna i centrala Lissabon. Klädseln är vald för att skydda byggnaden mot den tidvis intensiva uv-strålning som förekommer på Portugals breddgrader. Men därbakom är i stort sett alla delar av trä. Det är inte så vanligt i Portugal, så när arkitekterna kom med förslaget tog beställaren genast till sig idén med stor entusiasm.

Det fanns två huvudskäl till att använda trä, berättar Nuna Mateus, ansvarig arkitekt på ARX.

– Först den pedagogiska aspekten: för att kunna skapa byggnader av trä måste vi först plantera träd, och träd binder i sin tur koldioxid från atmosfären och avger syre. Att förklara det kretsloppet, liksom att byggnader måste minimera sina ekologiska avtryck, är ett väldigt viktigt budskap till unga.

Det andra skälet var att det måste gå fort: man hade bara ett år på sig att färdigställa förskolan, och genom att välja trä förkortades processen avsevärt.

– Den stora, synliga närvaron av trä skapar en speciell atmosfär och ger en särskild energi. Vi letade efter just den känslan, att förskolan skulle kännas som en stimulerande, vänlig och hemtrevlig plats, en plats där barnen vill vara och som skapar fina minnen.

Stommen består av exponerade limträpelare och -balkar, och väggpanelerna är av KL-trä, allt är tillverkat av furu. Golvet är tillverkat av en blandning av lövträflis, ett industrigolv som ökar tåligheten samtidigt som kostnaden hölls nere. Ytan är behandlad med matt lack som skyddar träet mot yttre åverkan, men bevarar det naturliga utseendet.

De generösa fönstren ger ett behagligt ljusinsläpp till den ljusa interiören och det exponerade träet, och eftersom byggnadens entré ligger i markhöjd, utan trappsteg, suddas gränserna mellan ute och inne ut.

– Vi ville skapa en miljö där inne och ute är intimt förknippade med varandra och där det är lätt att gå emellan. Det blev extra viktigt med nära utekontakt eftersom skolan ligger i centrala Lissabon, där naturen inte självklart är närvarande i vardagen, säger Nuno Mateus.

Utemiljö och exteriör var i sig en alldeles egen historia, som fick anpassas till den lite speciella tomten. Mitt på den låg redan en villa som skulle bevaras, och den norra och södra delen av tomten bands ihop bara av en smal yta längs villans staket. Förskolan placerades i den ena delen, och den fyra våningar höga skola som samtidigt skulle byggas ligger i den andra delen av tomten. De två byggnaderna harmoniserar genom att de har samma material och konstruktion, men medan skolan reser sig mot staden är den mer lågmälda förskolan vänd mot gården.

Förskolans lekfulla geometri är inte bara visuellt spännande, utan framför allt formad för att bevara de träd som sedan länge växer på tomten och som nu har kompletterats med flera nyplanterade växter för att få in än mer natur på det lilla utrymmet.

– Barn behöver stort utrymme för att springa och leka, så den lilla tomten är inte perfekt, men vi bevarade de träd som fanns och anpassade byggnaden efter dem. Detta blev också symboliskt viktigt för förskolan, att även stadsbarn ska ha tillgång till natur.

Arkitekterna har även nyttjat förskolans tak för att delvis förlänga lekplatsen.

– Förutom extra lekutrymme, och en liten amfiteater för förskolans aktiviteter, finns här också en grönsaksträdgård, som barn och lärare planterar och tar hand om, berättar Nuno Mateus.

text Johanna Lundeberg

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration