Diskret placerat experiment

Ateljé Grytnäs på Lisö, Sverige av In Praise of Shadows

På en udde med utsikt över Stockholms södra skärgård har en ateljé elegant smugit sig in bakom tallar och klippformationer. Ateljén ska vara en privat sfär vid sidan om huvudbyggnaden, och med en golvyta på 40 kvadratmeter fungerar den som ett komplement. Husets tre sovnischer är pusslade runt en gemensam kärna, i vilken en trappa leder upp till sovloft och badrum. I kärnan ryms badrum och teknik. Tack vare väl tilltagna fönster med utsikt och stora ljusinsläpp kommer naturen nära. Stommen är av KL-trä, med insidan exponerad. KL-träelementens livliga yta kontrasterar de breda golvbrädorna av kvistfri ask. Exteriörens ram-sågade granpanel är fäst med dragen klippspik och harmoniserar med taket av koppar som ska klara den vindutsatta platsen.

Byggnaden är ett resultat av begränsad budget och önskemål om att göra minimal åverkan på omkringliggande mark, men arkitekterna ser också projektet som ett sätt att lära sig mer om att bygga i egen regi och projektera med KL-trä.

Läs mer på inpraiseofshadows.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration