Nio våningar av moduler i spiral

Vortex i Chavannes, Schweiz av Dürig / Itten+Brechbühl

Studentboendet vid universitet i Lausanne inhyser nästan 1 000 studenter som både ska kunna umgås och lätt dra sig tillbaka till sina rum. I den stora, runda byggnaden är det nära till socialt umgänge och gemensamma utrymmen, en småstadskänsla där innergården också kan fungera som idrottsarena, kulturscen och grönområde.

Varje lägenhet består av en trämodul som har placerats vinkelrätt och vänts antingen mot innergården eller det omgivande landskapet. De är klädda med panelbrädor av gran. Alla våningar, utom den nedre som inhyser publika rum, är identiskt organiserade, med de bärande betongelementen placerade ovanpå varandra.

De nio våningarna binds ihop genom en 2,8 kilometer lång spiralformad betongramp, som också fungerar som golv och tak för respektive våning och har en lutning på ungefär en procent. En promenad upp till den gemensamma takterrassen med utsikt över Genèvesjön ska enligt arkitekterna ta 25 minuter, men för den som har bråttom finns det också hissar och trappor som leder rakt upp.

Läs mer på duerig.org och ittenbrechbuehl.ch

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration