Lysande lösning

Saluhall i Stockholm, Sverige av Tengbom

På Östermalmstorg i Stockholm har en temporär saluhall i trä, ritad av Tengbom, rests. Där kommer handel att bedrivas under två år 

då den ursprungliga byggnaden, Östermalms Saluhall, restaureras. Tanken är att hallen ska vara lätt att demontera och återanvända när den tas ur bruk. Även en del av inredningen i plywood är tänkt att kunna återanvändas.

De svåra markförhållandena på torget gjorde att trä med sin lätta vikt var ett självklart val. Dessutom är det förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimat-smart. Saluhallen är uppförd med en synlig stomme av fanerträbalkar som vilar på kryssformade pelare av limträ. Nedre delen är klädd med obehandlad träläkt av varierande tjocklek. Övre delen är klädd med kanalplast som släpper in ljus och på kvällen lyser upp omgivningen som en stor trälykta.

– Den tillfälliga saluhallen bidrar med en ny dimension i stadsmiljön, berättar den ansvarige arkitekten Mark Humphreys.«

w| tengbom.se

Läs de senaste artiklarna

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.