Lysande lösning

Saluhall i Stockholm, Sverige av Tengbom

På Östermalmstorg i Stockholm har en temporär saluhall i trä, ritad av Tengbom, rests. Där kommer handel att bedrivas under två år 

då den ursprungliga byggnaden, Östermalms Saluhall, restaureras. Tanken är att hallen ska vara lätt att demontera och återanvända när den tas ur bruk. Även en del av inredningen i plywood är tänkt att kunna återanvändas.

De svåra markförhållandena på torget gjorde att trä med sin lätta vikt var ett självklart val. Dessutom är det förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimat-smart. Saluhallen är uppförd med en synlig stomme av fanerträbalkar som vilar på kryssformade pelare av limträ. Nedre delen är klädd med obehandlad träläkt av varierande tjocklek. Övre delen är klädd med kanalplast som släpper in ljus och på kvällen lyser upp omgivningen som en stor trälykta.

– Den tillfälliga saluhallen bidrar med en ny dimension i stadsmiljön, berättar den ansvarige arkitekten Mark Humphreys.«

w| tengbom.se

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration