Glas och trä skapar nytt landmärke

Stads- och stationshus i Växjö, Sverige av White arkitekter

En enig jury utsåg Whites förslag för nytt stads- och stationshus i Växjö, »Under ett tak«, till vinnare. Den 14 000 kvadrat-meter stora byggnaden av trä kommer att förändra Växjös siluett. Den glasade fasaden får en stark karaktär av att den lutar inåt från andra våningen och därovanför. De stora ljuspartierna förstärker känslan av att det är en träbyggnad, ett vertikalt rum för alla.

– Växjös identitet speglas i våra materialval, glas och trä, och i de smarta och hållbara tekniska lösningarna. Vårt mål har varit att skapa en byggnad i framkant av utvecklingen inom hållbart byggande och att uppnå den högsta svenska miljöklassen. I det här projektet står människorna i centrum och byggnaden blir socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar över tid, säger Klara Frosterud, ansvarig arkitekt på White.

Växjö marknadsför sig som Europas grönaste stad, och när den nya byggnaden står klar 2019 så kommer den att bli ett nytt signum för staden och leva upp till dess krav och intentioner om en hållbar framtid. Träkonstruktionen är utvecklad tillsammans med konstruktören Florian Kosche.

Läs mer hos White arkitekter

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration