Rastplats vill skapa ett naturligt lugn

Rastställe i Niemenharju, Finland av Studio Puisto

Längs med e75 som sträcker sig från Grekland till Nordkap finns det många rastställen. Ett av de nyaste och förmodligen det mest spektakulära är det kombinerade hotellet, restaurangen och bensinmacken i Niemenharju intill sjön Kolima i mellersta Finland. Byggnaden är designad av den Helsingforsbaserade firman Studio Puisto.

Ett rutnät, 8 x 8 meter och bestående av 24 trädliknande limträpelare, skapar huvudbyggnaden. Pelarna upprepas både exteriört, där de håller upp ett stort svepande tak, och interiört i restaurangen. Ovanpå taket finns en volym som bildar ett litet hotell med tio rum. Interiört är alla väggar konstruerade av kl-trä. Träet har lämnats exponerat så att den natur-liga känslan förhöjs och dessutom för att skapa ett lugn till raststället, något som inte är så vanligt. Exteriört är byggnaden klädd med liggande svartmålade, utvändiga panelbrädor.

Läs mer på studiopuisto.fi

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration