Naturliga skuggor i folkhus med extra rum

Impluvium i Reinosa, Spanien av De Abajo Garcia

Impluvium är en sorts bassäng utan tak. Utformningen var vanlig i gamla romerska hus för att ta tillvara regnvatten. Det är också namnet på det nya folkets hus som har skapats på den tidigare brandhärjade marknadsplatsen i spanska Reinosa och som ska rymma såväl spontana som planerade evenemang. Här har arkitekterna De Abajo Garcia emellertid ersatt bassängen med en innergård, omgiven av fyra boxliknande rum i olika storlekar och för olika användningsområden. 

Byggnadens stora tak vilar på kraftiga limträbalkar som invändigt är riktade mot innergården vilket skapar en rörelse mot öppningen. De stålpelare som bär upp konstruktionen har klätts med skivor av limträ för att skapa ett enhetligt uttryck. De bär också upp den mezzaninvåning som är skapad för att ge besökarna en känsla av lugn och ro och som tack vare fasadens yttre träraster har ett varierande ljusinsläpp med naturliga skuggor. Hela konstruktionen är prefabricerad för att få precision och för att korta ner konstruktionstiden på plats.

w| deabajogarcia.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration