Amerikansk höjdare

Carbon12 i Portland, USA av Path Architecture

Säg USA och många tänker skyskrapor. Men trots att landet är känt för sina höga hus finns det ingen riktig tradition av att bygga hus högre än 3–4 våningar av trä. Nu börjar det emellertid bli ändring på det, och nyligen fick Portland i Oregon landets hittills högsta byggnad av KL-trä. Det nästan 26 meter höga huset rymmer 8 våningar bostäder. 

Carbon12 har en lite annorlunda hybridstomme – en pelar-balkkärna av stål, på alla sidor omsluten av en pelar-balkstomme av limträ. Konstruktionen stabiliseras med bjälklag av KL-trä och har även stabiliserande väggar av KL-trä. Byggnaden ses som ett tecken i tiden och som en fingervisning om att även usa börjar se en framtid med större träkonstruktioner.

Hållbarhetsaspekten blev avgörande när Kaiser Group och Path Architecture valde materialet, som de har hämtat från Kanada. Men det synliga träet i golv, tak och pelare ger sannolikt också boende och besökare inspiration att leva hållbart. Fasadens brunmålade trä tillsammans med generösa fönster ger byggnaden ett både elegant och hållbart uttryck. Därutöver har taket också försetts med solceller.

Läs mer på carbon12pdx.com

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration