Design med rötter i många kulturer

Cambridge Moské i Cambridge, Storbritannien av Marks Barfield Architects

När man i Cambridge beslutade att bygga en ny moské, eftersom den tidigare blivit för liten, var det viktigt att den inte bara speglade den muslimska kulturen, utan det skulle också finnas plats för lokala referenser. Uppdraget gick till Marks Barfield som här har skapat en byggnad som på ett modernt sätt fångar upp såväl den brittiska arkitekturen som den muslimska kulturen, genom exteriört tegel utanpå väggarna, som är av KL-trä, och med invändiga trädpelare av limträ.

Arkitekterna föreställde sig en skogsdunge dit församlingens medlemmar skulle söka sig för samvaro och skugga. Utifrån den idén har man med hjälp av limträpelare av gran skapat stiliserade träd vars stammar och »kronverk« tillsammans med de omgivande väggarna av KL-trä utgör den bärande konstruktionen. Trädgeometrin består av ett repetitivt mönster, där varje träd har formen av en oktagon. Konstruktionen består av 30 träd som både bär upp byggnaden och skapar en harmonisk plats.

Läs mer på marksbarfield.com

Läs de senaste artiklarna

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.