Välmående i förhållande till naturen

Vårdcentral i Taverny, Frankrike av Maaj Architectes

På bara fyra veckor uppfördes en ny vårdmottagning i parisförorten Taverny. Douglasgran från franska skogar används både i fasadbeklädnad och i konstruktion, dels för sin hållbarhet och sin kapacitet att lagra koldioxid, dels för träslagets naturliga förmåga att jämna ut luftfuktighet inomhus, vilket bidrar till patienternas välmående.

Att som patient ha utsikt över natur och grönska har tydliga fördelar, något som professor Roger Ulrichs vid Chalmers universitet i Göteborg presenterade redan i slutet av 1990-talet. Patienter som exponeras för växtlighet både mår bättre och tillfrisknar snabbare, hävdade han. Sedan dess har en rad svenska och internationella studier bekräftat liknande teorier. Mycket pekar på att blotta anblicken av skog och grödor kan verka hälsofrämjande – något som även den franska arkitekten Marc-Antoine Richard-Kowienski är väl medveten om.

För fyra år sedan fick han och hans kollegor på arkitekt­byrån Maaj Architectes uppdraget att uppföra en ny vård­mottagning i staden Taverny utanför Paris. Beställaren,
Taverny stad, hade två specifika önskemål: att mottagningen skulle samla medicinsk expertis under ett och samma tak samt att byggnaden skulle bli ett modernt och miljövänligt inslag i stadsbilden. En uppgift som krävde eftertanke och noggranna överväganden kring val av material och dess egenskaper.

– Vi ville optimera de lokala naturresurserna, bidra till och främja lokal ekonomi samt öka värdet på traditionellt kunnande. Dessutom ville vi skapa en relation till den omgivande bebyggelsen. Bara genom att använda ett förnybart byggnadsmaterial som trä kunde vi åstadkomma det, säger Marc-Antoine Richard-Kowienski.

Arkitekterna började skissa på en fyrkantig konstruktion helt av trä, utformad runt en central uteplats. De lät sig inspireras av forntida kloster och organiserade interiörens rumsligheter i förhållande till gården.

– Eftersom vårdmottagningen ligger i en fragmenterad stadsbild och gränsar till en motorväg ville vi utforma byggnaden runt en central innergård. Det innebär flera fördelar, såsom naturlig belysning för hela byggnaden. Den kvadratiska formen gjorde det möjligt att organisera avdelningar och undersökningsrum på ett funktionellt sätt, runt uteplatsen, vilket gör den till en förlängning av väntrummen. Den fungerar också som en intim och sensorisk plats där medicinalväxter odlas, en påminnelse om centrumets hälsa och botande syfte, säger Marc-Antoine Richard-Kowienski.

I juli 2019 invigdes vårdmottagningen och i dag reser sig byggnaden i två diskreta våningar, med en fasad av obehandlad gran, mitt i staden. Fyra fyrsidiga tak sticker upp likt torn i vartdera hörn och får den kvadratiska byggnaden att likna en borg eller en fästning. Ett intryck som förstärks av dimensionerna i fasadens limträbalkar samt av de många gluggliknande fönsteröppningar som minimerar insyn och stänger ute buller från den vältrafikerade korsningen utanför. Massivträ har använts i både fasadbeklädnad och konstruktion, dels för sin hållbarhet och sin kapacitet att lagra koldioxid, dels med anledning av träets hygroskopiska egenskaper, det vill säga dess naturliga förmåga att ta upp och avge fukt, något som ytterligare bidrar till patienternas välmående.

– Trä ger en naturlig känsla av välbefinnande, vilket är en grundläggande egenskap för en vårdplats. Materialet upplevs som ljust och behagligt och ger en personlig atmosfär, något som vi har eftersträvat, säger Marc-Antoine Richard-Kowienski.

Den bärande konstruktionen är tillverkad av limträbalkar av douglasgran, bjälklaget mellan de två våningsplanen  är tillverkat av KL-trä. Det fyrsidiga taket är konstruerat av traditionella takstolar, också de av gran. Alla ram- och väggelement är prefabricerade på en snickerifabrik i nordöstra Frankrike, knappt 20 mil från Taverny. Virket kommer från franska skogar i regionen Jura, intill gränsen mot Schweiz, och har sågats i lokala sågverk.

Träet har en naturlig motståndskraft mot röta, och fasaden har lämnats obehandlad för att med tiden anta en grå ton. Den överhängande takkonstruktionen skyddar fasaden från väta uppifrån, medan en fot av betong håller virket på 20 centimeters avstånd från marken. I mötet mellan de olika materialen har så kallade »shadow gap« använts, vilket ger en illusion av att väggen hänger i luften, när den i själva verket vilar på en profil som är monterad i betongfoten. Samma princip har använts mellan olika element även interiört, till exempel mellan pelare och fönsterpartier.

När det gäller brandaspekter tvingades arkitekterna att gå tillbaka till ritbordet under projekteringsfasen. Det var i samband med att franska Hälso- och säkerhetsdepartementet lämnade ett åläggande om revideringar, eftersom de ansåg att fullgoda utrymningsvägar saknades.

– Vi försöker alltid att vända utmaningar till fördelar, och det här var ett sådant tillfälle. Departementet krävde att det måste finnas en direkt anslutning mellan tak och innergård, varpå vi bestämde oss för att designa trästegar som integrerades i uteplatsestetiken, som en central och nödvändig komponent av arkitekturen, säger Marc-Antoine Richard-Kowienski.

Ett annat resultat av departementets granskningar är de träfiberbrädor som sitter i innertaken. De tillgodoser kravet på en lämplig rumsakustik genom att absorbera efterklangen av röster och rörelser i rummen.

Synligt trä, inte minst kring fönsterpartierna, ger en varm känsla till den annars avskalade sjukhusestetiken. Dagsljuset strömmar in genom fönsterglaset och gör att väntrummen upplevs som en förlängning av uterummet, precis som det var tänkt redan på ritbordet.

– Växtligheten är en påminnelse om mottagningens hälsofrämjande syfte, men det bidrar också till en naturlig ventilering av byggnaden. Genom att cirkulera luften via markens ytskikt utnyttjas underlagets naturliga värme. På så sätt kan byggnaden hållas sval på sommaren och uppvärmd på vintern, utan mekanisk ventilation, förklarar Marc-Antoine Richard-Kowienski och poängterar att trä har många fördelar, inte minst under den vår som har varit, med de restriktioner som covid-19-pandemin medförde:

– Vi har visserligen ingen uppdaterad information om vårdmottagningens drift under krisen, men vi kan gissa att materialvalet och arkitekturen, med väl avgränsade avdelningar och få dörrar, begränsar virusets möjlighet att spridas. Den effektiva luftcirkulationen hjälper också till.

Text Annika Munter

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration